دانلود پایان نامه ارشد در مورد عملکرد سیستم‏ های ناوبری DVOR

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه : بررسی عملکرد و شبیه‏ سازی سیستم‏ های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏های چند مسیری

تکه هایی از این پایان نامه :

فیدینگ مقیاس کوچک

فیدینگ مقیاس کوچک شامل تغییرات کم در برد (نوعا نصف طول موج) در سیگنال ناشی از تعداد زیادی  از مسیرهای انعکاسی می‌باشد. در سیستم‌های سیار تغییرات فاز و تاخیر در هر مسیر، باعث تغییر در دامنه و فاز سیگنال دریافتی در برد کم می‌شود. بر طبق ]۱۲[ تغییرات سیگنال به این صورت قابل پیش‌بینی است، ولی در هر صورت فیدینگ مقیاس کوچک همانند یک فرایند تصادفی عمل می‌کند. علاوه بر مولفه منعکس‌شده مولفه پخش شده[۱] نیز از سطوح ناهموار ناشی می‌شود که این مولفه مقداری از انرژی مولفه منعکس‌شده را می‌گیرد. می‌توان مولفه پخش‌شده را عامل فیدینگ مقیاس کوچک بیان کرد.

 

در مدلسازی فیدینگ ناشی از چندمسیری، پارامترهای حداکثر گسترش تأخیر افزوده شده، متوسط تأخیر، RMS گسترش تأخیر، فرکانس داپلر، تعداد مؤلفه‌های چندمسیری و توان مؤلفه‌های چندمسیری، پوش فیدینگ و زاویه ورود مؤلفه‌های چندمسیری مطرح می‌باشند. حداکثر اختلاف در تأخیر مسیرهای مختلف، گسترش تأخیر[۲] نامیده می‌شود و با Tm نمایش داده می‌شود و از تقسیم حداکثر اختلاف مسیرهای مختلف بر سرعت انتشار حاصل می‌گردد. پهنای باند همدوسی[۳] عبارت است از پهنای باند حداکثری که می‌تواند در کانال انتقال یابد، تا یک کانال بدون ISI باشد، را تعیین کند. پهنای باند همدوسی بصورت  بر حسب گسترش تاخیر تعریف می‌شود. حداکثر گسترش تأخیر مؤلفه‌های چندمسیری بر مبنای آستانه آشکارسازی یک سیستم مخابراتی می‌باشد و معمولاً بصورت  ارائه می‌شود و معنی آن اینست که به ازاء گسترش تأخیر ، توان مؤلفه انعکاسی یا پراکنده‌شده n دسیبل از مؤلفه اصلی کمتر است. گسترش تأخیر افزوده شده، محدوده‌ای که در محیط اطراف بین گیرنده و فرستنده به عنوان ناحیه انعکاس یا پراکندگی هست، را معرفی می‌کند. متوسط تأخیر معیاری برای متوسط تأخیر انتشار بین گیرنده و فرستنده می‌باشد. جهت تعیین این پارامتر، تأخیر هر مؤلفه با توان آن  وزن‌دهی می‌شود. متوسط تأخیر مطابق با رابطه زیر و با قرار دادن n برابر با یک، حاصل می‌شود.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسی عملکرد و شبیه ‏سازی سیستم ‏های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏ های چند مسیری

Related posts: