پایان نامه ارشد:تاثیر شیارهای استاتور و روتور بر پارامترهای الکتریکی ماشین

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه :تاثیر شیارهای استاتور و روتور بر پارامترهای الکتریکی ماشین

تکه هایی از این پایان نامه :

اهمیت و مزایا

بمنظور طراحی ماشین های الکتریکی با تلفات و اغتشاش کمتر و مشخصه مطلوب تر، لازم است تأثیر هر پارامتری در عملکرد ماشین، مورد بررسی قرار گرفته و طرح بهینه انتخاب شود. بنابراین لازم است اثراتی چون اشباع هسته، شکل، نوع و تعداد شیارها، نحوه ی سیم بندی ها، شرایط بروز خطا، بار گذاری و مسایل دیگر بر عملکرد ماشین، مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین به ابزار و روش های پر قدرتی نیاز است تا تمام این موارد را بررسی نمود.

در شبیه سازی هایی که تاکنون با استفاده از تابع سیم پیچ انجام شده از اشباع دندانه ها صرف نظر شده است. در صورتی که چگالی فوران مغناطیسی خصوصاً در حالات گذرا در نواحی دندانه و شیار بسیار زیاد است و در این نواحی، هسته به اشباع می رود. اگر اشباع در این نواحی در نظر گرفته نشود و هسته ایده آل فرض شود، چگالی فورانی که به دست می آید، از چگالی فوران اشباع بسیار بیشتر است. در شرایط گذرا، چگالی فوران به چندین برابر چگالی فوران اشباع می رسد. در نتیجه، اندوکتانس هایی که به دست می آید و از مقدار واقعی بسیار بیشترند که این خود منجر به افزایش خطا در شبیه سازی می شود.

اهمیت در نظر گرفتن اثر اشباع برای مدل سازی و تشخیص انواع خطا بسیار بیشتر است. چون دقت روش تشخیص خطا در ماشین های الکتریکی به دقت مدل و روشی که جهت شبیه سازی استفاده شده بستگی دارد. از نظر توجیه فنی و اقتصادی، مناسب ترین روش جهت تشخیص خطا، روش آنالیز جریان استاتور است [۳۲]. با خطی فرض کردن هسته در مدل سازی، مؤلفه های فرکانسی که به خاطر اشباع در طیف جریان استاتور القا می شود، در سیگنال شبیه سازی شده دیده نمی شود و طیف سیگنال شبیه سازی شده با سیگنال واقعی تفاوت دارد. بنابراین، پیاده سازی سیستم های تشخیص خطا بدون در نظر گرفتن اثر اشباع در مدل سازی دارای خطا می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تاثیر شیارهای استاتور و روتور بر پارامترهای الکتریکی ماشین

Related posts: