پایان نامه ارشد برق با موضوع عملکرد سیستم‏ های ناوبری CVOR و DVOR

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه : بررسی عملکرد و شبیه‏ سازی سیستم‏ های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏های چند مسیری

تکه هایی از این پایان نامه :

– کلیات

توان دریافتی در شرایط فضای آزاد مطابق رابطه ذیل می‌باشد:

(۳-۱)

که  و  توان دریافتی و توان ارسالی،  و  بهره آنتن‌های گیرنده و فرستنده،  و  تلفات مسیر دریافت و ارسال ( شامل تلفات کابلها، کهنگی، عدم تطابق و آرایش صحیح آنتنها و …) می‌باشند و  تلفات کانال انتشار می‌باشد.  معمولاً دارای سه مؤلفه می‌باشد ( ) که  متوسط تلفات مسیر (به عنوان مثال تلفات فضای آزاد)،  بیانگر تلفات فیدینگ مقیاس بزرگ و فرایند سایه است و  تلفات فیدینگ مؤلفه مقیاس کوچک ناشی از چندمسیری می‌باشد. در ازاء این تلفات، توان ارسالی یا بهره آنتن‌های گیرنده و فرستنده باید افزایش یابد تا شرایط بدون فیدینگ جهت ایجاد لینک مخابراتی مطمئن، بوجود آید. عامل اصلی نگران‌کننده برای لینکهای LOS فرکانس پائین، فیدینگ مؤلفه مقیاس کوچک می‌باشد که بوسیله چندمسیری ناشی از زمین، ایجاد می‌شود. [۱۴] معمولاً دو عامل مهم در پدیده فیدینگ سهم دارند:

الف) چندمسیری ناشی از سطح زمین یا انعکاس ناشی از عواملی از قبیل کوهها یا صخره‌ها یا ساختمانها

ب) آسیبهای ناشی از اتمسفر (انعکاس، انکسار، …)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسی عملکرد و شبیه ‏سازی سیستم ‏های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏ های چند مسیری

Related posts: