پایان نامه ارشد درباره عملکرد سیستم‏ های ناوبری CVOR و DVOR

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه : بررسی عملکرد و شبیه‏ سازی سیستم‏ های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏های چند مسیری

تکه هایی از این پایان نامه :

بررسی کانالهای مخابراتی هوایی

مقدمه

در این فصل به بررسی کانالهای مخابراتی هوایی و لینکهای مخابراتی زمین به هوا پرداخته خواهد شد. مدلهای هندسی و آماری کانالهای مخابراتی هوایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سعی خواهد شد که پارامترهایی از قبیل متوسط تلفات مسیر، فیدینگ مقیاس کوچک برای پراکنده‌کننده‌ها، حداکثر گسترش تأخیر، شاخص شدت چندمسیری، حداکثر فرکانس داپلر و سایر عوامل مؤثر در مدل‌سازی کانال، تعیین گردند. مطالب ارائه شده در این فصل بر اساس مطالعه تحقیقات در دسترس صورت گرفته و بعضاً ترکیب یا نتیجه‌گیری از این تحقیقات می‌باشد. مرجع [۱۱] مروری بر تحقیقات صورت گرفته در مدلسازی کانالهای هوایی ارائه می‌کند، ولی اکثر مدل‌های کانال موجود همانند مرجع ]۱۲[ برای مدل‌سازی سیگنال انعکاسی در زاویه سمت یکسان و تاخیر متفاوت می‌باشد. ما برای بررسی خطای زاویه‌سنجی سامانه ناوبری VOR احتیاج به مدل کانالی داریم که بتواند سیگنال انعکاسی را از سمت‌های مختلف مدل کند. در طی بررسی‌ها و جستجوهای فراوان تنها مدلی که بتواند شرایط مسئله را پیاده کند، مدل کانال معرفی شده در مرجع ]۱۳[ می‌باشد. پارامترهای بیان شده در این مدل (فرکانس داپلر، تاخیر و فاز رندوم کانال و …) می‌باشد که کاملاً در راستای شبیه‌سازی موضوع پایان‌نامه می‌باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسی عملکرد و شبیه ‏سازی سیستم ‏های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏ های چند مسیری

Related posts: