پایان نامه ارشد:بررسی و تحلیل ساختارهای انعکاس دهنده برگ در حوزه پلاسمونیک برای کاربرد قطعات پسیو

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه :بررسی و تحلیل ساختارهای  انعکاس دهنده برگ در حوزه پلاسمونیک برای کاربرد قطعات پسیو

تکه هایی از این پایان نامه :

  تحریک امواج پلاسمون سطحی در مرزهای مسطح

همان‌گونه که در بخش (2-5) اشاره شد، به منظور تحریک SPPs روی سطح فلز بوسیله نور تابشی و با قطبش P (مدTM) باید هم فرکانس و هم مولفه بردار موج در راستای سطح، با فرکانس و مولفه بردار موج SPPs یکی باشد. شرط فرکانس را می‌توان ارضا کرد اما همان­طور که در شکل رابطه پاشندگی (شکل ‏2‑6) مشاهده می‌کنید، بردار موج SPPs در حالت کلی بزرگتر از مولفه بردار موج تابشی در محیط دی‌الکتریک می­باشد. بنابراین مولفه بردار موج تابشی، در محیط دی­الکتریک، در راستای سطح یعنی  ( زاویه تابش و  ضریب دی‌الکتریک محیط می‌باشد)، حتما از بردار موج SPPs کوچکتر است (زیرا همواره ). در­نتیجه، با تاباندن مستقیم نور روی سطح نمی‌توان SPPs را تحریک کرد و روش‌های خاصی نیاز هست تا بتوان این تبدیل بردار موج را انجام داد. معمول­ترین روش‌هایی که برای تحریک استفاده می‌شوند عبارتند از: تحریک با استفاده از بیم الکترونی، تکنیک‌های اپتیکی مانند تحریک بوسیله منشور، تحریک بوسیله توری، تحریک بوسیله یک پرتو به شدت کانونی شده و یا تحریک با استفاده از میدان نزدیک یک روزنه با ابعاد کمتر از طول موج. در این بخش قصد داریم این روش‌ها را توضیح دهیم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:بررسی و تحلیل ساختارهای  انعکاس دهنده برگ در حوزه پلاسمونیک برای کاربرد قطعات پسیو

بررسی و تحلیل ساختارهای انعکاس دهنده برگ در حوزه پلاسمونیک برای کاربرد قطعات پسیو:پایان نامه ارشد

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه :بررسی و تحلیل ساختارهای  انعکاس دهنده برگ در حوزه پلاسمونیک برای کاربرد قطعات پسیو

تکه هایی از این پایان نامه :

 رابطه پاشندگی پلاسمون پلاریتون­‌های سطحی

در این بخش با توجه به روابطی که در بخش (2-4-1) بدست آوردیم، ابتدا میدان‌ها را در ساده‌ترین ساختاری که اجازه انتشار SPPs را می‌دهد، بدست آورده و سپس رابطه پاشندگی را پیدا می‌کنیم. ساده­ترین ساختاری که امکان وجود امواج SPPs را بوجود می‌آورد، مرز مسطح بین یک فلز و یک دی‌الکتریک می‌باشد (شکل(‏2-5)). البته با توجه به شرط اینکه فرکانس به گونه‌ای باشد که قسمت حقیقی ضریب دی‌الکتریک فلز در آن محدوده فرکانسی منفی و ضریب دی‌الکتریک ماده مجاور مثبت باشد. در شکل (‏2-5) ناحیه  یک محیط دی‌الکتریک غیر جذبی با ثابت دی‌الکتریک   و  یک فلز با ضریب دی‌الکتریک مختلط  می‌باشد. با توجه به آنچه در قسمت قبل بیان کردیم امواج منتشر شده در ساختار‌هایی با چنین هندسه‌ای را می‌توان به دو دسته TM و TE تقسیم کرد. ابتدا از مد TM شروع می‌کنیم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:بررسی و تحلیل ساختارهای  انعکاس دهنده برگ در حوزه پلاسمونیک برای کاربرد قطعات پسیو

دانلود پایان نامه:بررسی و تحلیل ساختارهای انعکاس دهنده برگ در حوزه پلاسمونیک برای کاربرد قطعات پسیو

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه :بررسی و تحلیل ساختارهای  انعکاس دهنده برگ در حوزه پلاسمونیک برای کاربرد قطعات پسیو

تکه هایی از این پایان نامه :

بررسی پلاسمون پلاریتون­‌های سطحی در مرز فلز-عایق

پلاسمون‌ پلاریتون­های سطحی (SPPs) امواج الکترومغناطیسی هستند که روی سطح فلز و دی‌الکتریک منتشر می‌شوند و دامنه آن به­طور نمایی با فاصله گرفتن از سطح کاهش می‌یابد. بنابراین SPPs موج الکترومغناطیسی سطحی است که میدان‌های آن به شدت به سطح محدود هستند و به­همین دلیل شدت میدان‌ها روی مرز خیلی زیاد می‌باشد. SPPs به­طور فوق العاده‌ای به شرایط سطح حساس هستند. این حساسیت به­طور گسترده برای مطالعه مواد جذب شده روی سطح، ناهمواری‌های سطوح، ساخت حسگرهای[1] شیمیایی و زیستی و پدیده‌های مشابه استفاده  می‌شود. در این بخش می‌خواهیم اصول SPPs را در مرز مسطح بین یک فلز و دی‌الکتریک و در یک ساختار چند لایه فلز و دی‌الکتریک بررسی کنیم، روابط میدان‌ها و روابط پاشندگی بیان خواهند شد و در هر قسمت برای درک بهتر مطالب مثال­هایی ذکر خواهد شد.

[1] Sensor

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:بررسی و تحلیل ساختارهای  انعکاس دهنده برگ در حوزه پلاسمونیک برای کاربرد قطعات پسیو

بررسی و تحلیل ساختارهای انعکاس دهنده برگ در حوزه پلاسمونیک برای کاربرد قطعات پسیو-دانلود پایان نامه

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه :بررسی و تحلیل ساختارهای  انعکاس دهنده برگ در حوزه پلاسمونیک برای کاربرد قطعات پسیو

تکه هایی از این پایان نامه :

معادلات ماکسول و انتشار امواج الکترومغناطیسی

چگالی بالای الکترون‌های آزاد فلز حتی وقتی جسم بسیار کوچک باشد، باعث می‌شود فاصله بین ترازهای انرژی در فلز در مقایسه با تحریکات گرمایی با انرژی  (در دمای اتاق) بسیار ناچیز باشد و به همین دلیل می‌توان برخورد امواج الکترومغناطیسی با فلزات را با تئوری کلاسیک الکترومغناطیس بررسی کرد. اما وقتی ابعاد ذرات خیلی کوچک (کمتر از 30 نانومتر) باشد دیگر تئوری کلاسیک جوابگو نیست و چاره‌ای جز رجوع به مکانیک کوانتومی باقی نمی‌ماند. تمام مواردی که در این فصل بررسی و ذکر شده در محدوده تئوری کلاسیک قرار دارد.

فلزات در محدوده فرکانس‌های مایکروویو و مادون قرمز دور[1] به شدت انعکاسی هستند و به همین دلیل از آنها به عنوان غلاف[2] در ساخت موجبرها و تشدیدگرها[3] استفاده می­شود و به عنوان هادی کامل با ضریب هدایت بی­نهایت قابل قبول هستند. در این محدوده مقدار ناچیزی از موج الکترومغناطیسی برخوردی در داخل فلز نفوذ می ‌کند. در فرکانس‌های بالاتر به سمت ناحیه مادون قرمز نزدیک و طیف مرئی نفوذ میدان‌ها در داخل فلز افزایش می‌یابد و نهایتا در فرکانس­های فرابنفش فلزات رفتاری مشابه دی‌الکترک پیدا می‌کنند و امواج الکترومغناطیسی با درجه تضعیف‌های مختلف بسته به جزئیات ساختار باندهای الکترونی داخل آنها منتشر می­شود.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:بررسی و تحلیل ساختارهای  انعکاس دهنده برگ در حوزه پلاسمونیک برای کاربرد قطعات پسیو

دانلود پایان نامه ارشد در مورد عملكرد سيستم‏ هاي ناوبری DVOR

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه : بررسي عملكرد و شبيه‏ سازي سيستم‏ هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏هاي چند مسيری

تکه هایی از این پایان نامه :

فيدينگ مقياس کوچک

فیدینگ مقیاس کوچک شامل تغییرات کم در برد (نوعا نصف طول موج) در سیگنال ناشی از تعداد زیادی  از مسیرهای انعکاسی می‌باشد. در سیستم‌های سیار تغییرات فاز و تاخیر در هر مسیر، باعث تغییر در دامنه و فاز سیگنال دریافتی در برد کم می‌شود. بر طبق ]12[ تغییرات سیگنال به این صورت قابل پیش‌بینی است، ولی در هر صورت فیدینگ مقیاس کوچک همانند یک فرایند تصادفی عمل می‌کند. علاوه بر مولفه منعکس‌شده مولفه پخش شده[1] نیز از سطوح ناهموار ناشی می‌شود که این مولفه مقداری از انرژی مولفه منعکس‌شده را می‌گیرد. می‌توان مولفه پخش‌شده را عامل فیدینگ مقیاس کوچک بیان کرد.

 

در مدلسازي فيدينگ ناشي از چندمسيري، پارامترهاي حداکثر گسترش تأخير افزوده شده، متوسط تأخير، RMS گسترش تأخير، فرکانس داپلر، تعداد مؤلفه‌هاي چندمسيري و توان مؤلفه‌هاي چندمسيري، پوش فيدينگ و زاويه ورود مؤلفه‌هاي چندمسيري مطرح مي‌باشند. حداکثر اختلاف در تأخير مسيرهاي مختلف، گسترش تأخير[2] ناميده مي‌شود و با Tm نمايش داده مي‌شود و از تقسيم حداکثر اختلاف مسيرهاي مختلف بر سرعت انتشار حاصل مي‌گردد. پهناي باند همدوسي[3] عبارت است از پهناي باند حداکثري که مي‌تواند در کانال انتقال يابد، تا يک کانال بدون ISI باشد، را تعيين کند. پهناي باند همدوسي بصورت  بر حسب گسترش تاخیر تعريف مي‌شود. حداکثر گسترش تأخير مؤلفه‌هاي چندمسيري بر مبناي آستانه آشکارسازي يک سيستم مخابراتي مي‌باشد و معمولاً بصورت  ارائه مي‌شود و معني آن اينست که به ازاء گسترش تأخير ، توان مؤلفه انعکاسي يا پراکنده‌شده n دسيبل از مؤلفه اصلي کمتر است. گسترش تأخير افزوده شده، محدوده‌اي که در محيط اطراف بين گيرنده و فرستنده به عنوان ناحيه انعکاس يا پراکندگي هست، را معرفي مي‌کند. متوسط تأخير معياري براي متوسط تأخير انتشار بين گيرنده و فرستنده مي‌باشد. جهت تعيين اين پارامتر، تأخير هر مؤلفه با توان آن  وزن‌دهي مي‌شود. متوسط تأخير مطابق با رابطه زیر و با قرار دادن n برابر با يک، حاصل مي‌شود.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي عملكرد و شبيه ‏سازي سيستم ‏هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏ هاي چند مسيری

دانلود پایان نامه ارشد رشته برق عملكرد سيستم‏ هاي ناوبری CVOR و DVOR

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه : بررسي عملكرد و شبيه‏ سازي سيستم‏ هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏هاي چند مسيری

تکه هایی از این پایان نامه :

– مدل کانال چندمسيري براي لينکهاي هوايي

در کانالهاي مخابراتي چندمسيري، سيگنال در معرض گونه‌هاي مختلف فيدينگ قرار مي‌گيرد و پارامترهایي از قبيل متوسط تلفات مسير، تغييرات در متوسط تلفات مسير ناشي از فرايند سايه و فيدينگ مقياس کوچک ناشي از چندمسيري، بايد در مدلسازي کانال مد نظر قرار گيرد. پاسخ ضربه کانال مشابه يک فيلتر خطي متغیير با زمان عمل مي‌کند. مرجع [13] بهترين مدل عملي را براي ترکيب مؤلفه‌هاي مقياس بزرگ و مقياس کوچک چندمسيري مدل رايس مي‌داند، ولي با توجه به رنج تغییرات فاکتور رايس در کانالهاي مخابراتي‌ زمین – هوا، پيشنهاد مي‌کند که در مدلسازي کانال بدترين شرايط در نظر گرفته شود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي عملكرد و شبيه ‏سازي سيستم ‏هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏ هاي چند مسيری

پایان نامه ارشد برق با موضوع عملكرد سيستم‏ هاي ناوبری CVOR و DVOR

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه : بررسي عملكرد و شبيه‏ سازي سيستم‏ هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏هاي چند مسيری

تکه هایی از این پایان نامه :

– کليات

توان دريافتي در شرايط فضاي آزاد مطابق رابطه ذيل مي‌باشد:

(3-1)

که  و  توان دريافتي و توان ارسالي،  و  بهره آنتن‌هاي گيرنده و فرستنده،  و  تلفات مسير دريافت و ارسال ( شامل تلفات کابلها، کهنگي، عدم تطابق و آرايش صحيح آنتنها و …) مي‌باشند و  تلفات کانال انتشار مي‌باشد.  معمولاً داراي سه مؤلفه مي‌باشد ( ) که  متوسط تلفات مسير (به عنوان مثال تلفات فضاي آزاد)،  بيانگر تلفات فيدينگ مقياس بزرگ و فرايند سايه است و  تلفات فيدينگ مؤلفه مقیاس کوچک ناشي از چندمسيري مي‌باشد. در ازاء اين تلفات، توان ارسالي يا بهره آنتن‌هاي گيرنده و فرستنده بايد افزايش يابد تا شرايط بدون فيدينگ جهت ايجاد لينک مخابراتي مطمئن، بوجود آید. عامل اصلي نگران‌کننده براي لينکهاي LOS فرکانس پائین، فيدينگ مؤلفه مقیاس کوچک مي‌باشد که بوسيله چندمسيري ناشي از زمين، ايجاد مي‌شود. [14] معمولاً دو عامل مهم در پديده فيدينگ سهم دارند:

الف) چندمسيري ناشي از سطح زمين يا انعکاس ناشي از عواملي از قبيل کوهها يا صخره‌ها يا ساختمانها

ب) آسيبهاي ناشي از اتمسفر (انعکاس، انکسار، …)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي عملكرد و شبيه ‏سازي سيستم ‏هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏ هاي چند مسيری

پایان نامه ارشد درباره عملكرد سيستم‏ هاي ناوبری CVOR و DVOR

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه : بررسي عملكرد و شبيه‏ سازي سيستم‏ هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏هاي چند مسيری

تکه هایی از این پایان نامه :

بررسي کانالهاي مخابراتي هوايي

مقدمه

در اين فصل به بررسي کانالهاي مخابراتي هوايي و لينکهاي مخابراتي زمین به هوا پرداخته خواهد شد. مدلهاي هندسي و آماري کانالهاي مخابراتي هوايي مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سعي خواهد شد که پارامترهايي از قبيل متوسط تلفات مسير، فيدينگ مقياس کوچک براي پراکنده‌کننده‌ها، حداکثر گسترش تأخير، شاخص شدت چندمسيري، حداکثر فرکانس داپلر و ساير عوامل مؤثر در مدل‌سازي کانال، تعيين گردند. مطالب ارائه شده در اين فصل بر اساس مطالعه تحقيقات در دسترس صورت گرفته و بعضاً ترکيب يا نتيجه‌گيري از اين تحقيقات مي‌باشد. مرجع [11] مروری بر تحقيقات صورت گرفته در مدلسازي کانالهاي هوايي ارائه مي‌کند، ولی اکثر مدل‌های کانال موجود همانند مرجع ]12[ برای مدل‌سازی سیگنال انعکاسی در زاویه سمت یکسان و تاخیر متفاوت می‌باشد. ما برای بررسی خطای زاویه‌سنجی سامانه ناوبری VOR احتیاج به مدل کانالی داریم که بتواند سیگنال انعکاسی را از سمت‌های مختلف مدل کند. در طی بررسی‌ها و جستجوهای فراوان تنها مدلی که بتواند شرایط مسئله را پیاده کند، مدل کانال معرفی شده در مرجع ]13[ می‌باشد. پارامترهای بیان شده در این مدل (فرکانس داپلر، تاخیر و فاز رندوم کانال و …) می‌باشد که کاملاً در راستای شبیه‌سازی موضوع پایان‌نامه می‌باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي عملكرد و شبيه ‏سازي سيستم ‏هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏ هاي چند مسيری

دانلود پایان نامه در مورد:سيستم‏ هاي ناوبری DVOR

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه : بررسي عملكرد و شبيه‏ سازي سيستم‏ هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏هاي چند مسيری

تکه هایی از این پایان نامه :

الگوریتم پردازشی سیگنالDVOR

 

وابستگی سامانه DVOR به  چندمسیری روی نرخ درصد مدولاسیون اثر گذاشته و در نتیجه باعث تغییر در اطلاعات زاویه سمت بدست آمده می‌شود. برای مدل‌کردن درصد مدولاسیون برای سیگنال 9960 هرتز، خروجی فیلتر میانگذر گیرنده بررسی می‌شود. در این مرحله فرض می‌شود سیگنال ارسالی سامانه DVOR از N منعکس‌کننده (در سمت‌های مختلف) با دامنه و  مختلف دریافت می‌شود که مشابه با همان سناریو سامانه CVOR می‌باشد. سیگنال دریافتی در محل گیرنده بصورت ترکیب سیگنال مسیر مستقیم رابطه (2-11) و سیگنال مسیر انعکاسی نوشته می‌شوند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي عملكرد و شبيه ‏سازي سيستم ‏هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏ هاي چند مسيری

دانلود پایان نامه رشته برق سيستم ‏هاي ناوبری CVOR

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه : بررسي عملكرد و شبيه‏ سازي سيستم‏ هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏هاي چند مسيری

تکه هایی از این پایان نامه :

خطای زاویه CVOR و DVOR در شرایط N منعکس‌کننده

سیگنال دریافتی گیرنده، ترکیبی از سیگنال مسیر مستقیم و انعکاسی می‌باشد. سیگنال انعکاسی می‌تواند از سطوح مختلف همجوار با ایستگاه زمینی VOR ناشی شود و پردازش صحیح را مختل کند. البته تاثیر پدیده چندمسیری ناشی از دریافت سیگنال از سمتِ متفاوت حائز اهمیت می‌باشد. بعبارت دیگر سیگنال رسیده از سمت‌های مختلف با اختلاف فاز (دو سیگنال 30 هرتز) متفاوت و دامنه متفاوت تحت کانال چندمسیری، باعث خطا در زاویه‌سنجی سمت سامانه ناوبری می‌شود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي عملكرد و شبيه ‏سازي سيستم ‏هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏ هاي چند مسيری