پایان نامه ارشد:بررسی و تحلیل ساختارهای انعکاس دهنده برگ در حوزه پلاسمونیک برای کاربرد قطعات پسیو

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه :بررسی و تحلیل ساختارهای  انعکاس دهنده برگ در حوزه پلاسمونیک برای کاربرد قطعات پسیو

تکه هایی از این پایان نامه :

  تحریک امواج پلاسمون سطحی در مرزهای مسطح

همان‌گونه که در بخش (۲-۵) اشاره شد، به منظور تحریک SPPs روی سطح فلز بوسیله نور تابشی و با قطبش P (مدTM) باید هم فرکانس و هم مولفه بردار موج در راستای سطح، با فرکانس و مولفه بردار موج SPPs یکی باشد. شرط فرکانس را می‌توان ارضا کرد اما همان­طور که در شکل رابطه پاشندگی (شکل ‏۲‑۶) مشاهده می‌کنید، بردار موج SPPs در حالت کلی بزرگتر از مولفه بردار موج تابشی در محیط دی‌الکتریک می­باشد. بنابراین مولفه بردار موج تابشی، در محیط دی­الکتریک، در راستای سطح یعنی  ( زاویه تابش و  ضریب دی‌الکتریک محیط می‌باشد)، حتما از بردار موج SPPs کوچکتر است (زیرا همواره ). در­نتیجه، با تاباندن مستقیم نور روی سطح نمی‌توان SPPs را تحریک کرد و روش‌های خاصی نیاز هست تا بتوان این تبدیل بردار موج را انجام داد. معمول­ترین روش‌هایی که برای تحریک استفاده می‌شوند عبارتند از: تحریک با استفاده از بیم الکترونی، تکنیک‌های اپتیکی مانند تحریک بوسیله منشور، تحریک بوسیله توری، تحریک بوسیله یک پرتو به شدت کانونی شده و یا تحریک با استفاده از میدان نزدیک یک روزنه با ابعاد کمتر از طول موج. در این بخش قصد داریم این روش‌ها را توضیح دهیم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:بررسی و تحلیل ساختارهای  انعکاس دهنده برگ در حوزه پلاسمونیک برای کاربرد قطعات پسیو

بررسی و تحلیل ساختارهای انعکاس دهنده برگ در حوزه پلاسمونیک برای کاربرد قطعات پسیو:پایان نامه ارشد

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه :بررسی و تحلیل ساختارهای  انعکاس دهنده برگ در حوزه پلاسمونیک برای کاربرد قطعات پسیو

تکه هایی از این پایان نامه :

 رابطه پاشندگی پلاسمون پلاریتون­‌های سطحی

در این بخش با توجه به روابطی که در بخش (۲-۴-۱) بدست آوردیم، ابتدا میدان‌ها را در ساده‌ترین ساختاری که اجازه انتشار SPPs را می‌دهد، بدست آورده و سپس رابطه پاشندگی را پیدا می‌کنیم. ساده­ترین ساختاری که امکان وجود امواج SPPs را بوجود می‌آورد، مرز مسطح بین یک فلز و یک دی‌الکتریک می‌باشد (شکل(‏۲-۵)). البته با توجه به شرط اینکه فرکانس به گونه‌ای باشد که قسمت حقیقی ضریب دی‌الکتریک فلز در آن محدوده فرکانسی منفی و ضریب دی‌الکتریک ماده مجاور مثبت باشد. در شکل (‏۲-۵) ناحیه  یک محیط دی‌الکتریک غیر جذبی با ثابت دی‌الکتریک   و  یک فلز با ضریب دی‌الکتریک مختلط  می‌باشد. با توجه به آنچه در قسمت قبل بیان کردیم امواج منتشر شده در ساختار‌هایی با چنین هندسه‌ای را می‌توان به دو دسته TM و TE تقسیم کرد. ابتدا از مد TM شروع می‌کنیم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:بررسی و تحلیل ساختارهای  انعکاس دهنده برگ در حوزه پلاسمونیک برای کاربرد قطعات پسیو

دانلود پایان نامه:بررسی و تحلیل ساختارهای انعکاس دهنده برگ در حوزه پلاسمونیک برای کاربرد قطعات پسیو

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه :بررسی و تحلیل ساختارهای  انعکاس دهنده برگ در حوزه پلاسمونیک برای کاربرد قطعات پسیو

تکه هایی از این پایان نامه :

بررسی پلاسمون پلاریتون­‌های سطحی در مرز فلز-عایق

پلاسمون‌ پلاریتون­های سطحی (SPPs) امواج الکترومغناطیسی هستند که روی سطح فلز و دی‌الکتریک منتشر می‌شوند و دامنه آن به­طور نمایی با فاصله گرفتن از سطح کاهش می‌یابد. بنابراین SPPs موج الکترومغناطیسی سطحی است که میدان‌های آن به شدت به سطح محدود هستند و به­همین دلیل شدت میدان‌ها روی مرز خیلی زیاد می‌باشد. SPPs به­طور فوق العاده‌ای به شرایط سطح حساس هستند. این حساسیت به­طور گسترده برای مطالعه مواد جذب شده روی سطح، ناهمواری‌های سطوح، ساخت حسگرهای[۱] شیمیایی و زیستی و پدیده‌های مشابه استفاده  می‌شود. در این بخش می‌خواهیم اصول SPPs را در مرز مسطح بین یک فلز و دی‌الکتریک و در یک ساختار چند لایه فلز و دی‌الکتریک بررسی کنیم، روابط میدان‌ها و روابط پاشندگی بیان خواهند شد و در هر قسمت برای درک بهتر مطالب مثال­هایی ذکر خواهد شد.

[۱] Sensor

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:بررسی و تحلیل ساختارهای  انعکاس دهنده برگ در حوزه پلاسمونیک برای کاربرد قطعات پسیو

بررسی و تحلیل ساختارهای انعکاس دهنده برگ در حوزه پلاسمونیک برای کاربرد قطعات پسیو-دانلود پایان نامه

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه :بررسی و تحلیل ساختارهای  انعکاس دهنده برگ در حوزه پلاسمونیک برای کاربرد قطعات پسیو

تکه هایی از این پایان نامه :

معادلات ماکسول و انتشار امواج الکترومغناطیسی

چگالی بالای الکترون‌های آزاد فلز حتی وقتی جسم بسیار کوچک باشد، باعث می‌شود فاصله بین ترازهای انرژی در فلز در مقایسه با تحریکات گرمایی با انرژی  (در دمای اتاق) بسیار ناچیز باشد و به همین دلیل می‌توان برخورد امواج الکترومغناطیسی با فلزات را با تئوری کلاسیک الکترومغناطیس بررسی کرد. اما وقتی ابعاد ذرات خیلی کوچک (کمتر از ۳۰ نانومتر) باشد دیگر تئوری کلاسیک جوابگو نیست و چاره‌ای جز رجوع به مکانیک کوانتومی باقی نمی‌ماند. تمام مواردی که در این فصل بررسی و ذکر شده در محدوده تئوری کلاسیک قرار دارد.

فلزات در محدوده فرکانس‌های مایکروویو و مادون قرمز دور[۱] به شدت انعکاسی هستند و به همین دلیل از آنها به عنوان غلاف[۲] در ساخت موجبرها و تشدیدگرها[۳] استفاده می­شود و به عنوان هادی کامل با ضریب هدایت بی­نهایت قابل قبول هستند. در این محدوده مقدار ناچیزی از موج الکترومغناطیسی برخوردی در داخل فلز نفوذ می ‌کند. در فرکانس‌های بالاتر به سمت ناحیه مادون قرمز نزدیک و طیف مرئی نفوذ میدان‌ها در داخل فلز افزایش می‌یابد و نهایتا در فرکانس­های فرابنفش فلزات رفتاری مشابه دی‌الکترک پیدا می‌کنند و امواج الکترومغناطیسی با درجه تضعیف‌های مختلف بسته به جزئیات ساختار باندهای الکترونی داخل آنها منتشر می­شود.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:بررسی و تحلیل ساختارهای  انعکاس دهنده برگ در حوزه پلاسمونیک برای کاربرد قطعات پسیو

دانلود پایان نامه ارشد در مورد عملکرد سیستم‏ های ناوبری DVOR

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه : بررسی عملکرد و شبیه‏ سازی سیستم‏ های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏های چند مسیری

تکه هایی از این پایان نامه :

فیدینگ مقیاس کوچک

فیدینگ مقیاس کوچک شامل تغییرات کم در برد (نوعا نصف طول موج) در سیگنال ناشی از تعداد زیادی  از مسیرهای انعکاسی می‌باشد. در سیستم‌های سیار تغییرات فاز و تاخیر در هر مسیر، باعث تغییر در دامنه و فاز سیگنال دریافتی در برد کم می‌شود. بر طبق ]۱۲[ تغییرات سیگنال به این صورت قابل پیش‌بینی است، ولی در هر صورت فیدینگ مقیاس کوچک همانند یک فرایند تصادفی عمل می‌کند. علاوه بر مولفه منعکس‌شده مولفه پخش شده[۱] نیز از سطوح ناهموار ناشی می‌شود که این مولفه مقداری از انرژی مولفه منعکس‌شده را می‌گیرد. می‌توان مولفه پخش‌شده را عامل فیدینگ مقیاس کوچک بیان کرد.

 

در مدلسازی فیدینگ ناشی از چندمسیری، پارامترهای حداکثر گسترش تأخیر افزوده شده، متوسط تأخیر، RMS گسترش تأخیر، فرکانس داپلر، تعداد مؤلفه‌های چندمسیری و توان مؤلفه‌های چندمسیری، پوش فیدینگ و زاویه ورود مؤلفه‌های چندمسیری مطرح می‌باشند. حداکثر اختلاف در تأخیر مسیرهای مختلف، گسترش تأخیر[۲] نامیده می‌شود و با Tm نمایش داده می‌شود و از تقسیم حداکثر اختلاف مسیرهای مختلف بر سرعت انتشار حاصل می‌گردد. پهنای باند همدوسی[۳] عبارت است از پهنای باند حداکثری که می‌تواند در کانال انتقال یابد، تا یک کانال بدون ISI باشد، را تعیین کند. پهنای باند همدوسی بصورت  بر حسب گسترش تاخیر تعریف می‌شود. حداکثر گسترش تأخیر مؤلفه‌های چندمسیری بر مبنای آستانه آشکارسازی یک سیستم مخابراتی می‌باشد و معمولاً بصورت  ارائه می‌شود و معنی آن اینست که به ازاء گسترش تأخیر ، توان مؤلفه انعکاسی یا پراکنده‌شده n دسیبل از مؤلفه اصلی کمتر است. گسترش تأخیر افزوده شده، محدوده‌ای که در محیط اطراف بین گیرنده و فرستنده به عنوان ناحیه انعکاس یا پراکندگی هست، را معرفی می‌کند. متوسط تأخیر معیاری برای متوسط تأخیر انتشار بین گیرنده و فرستنده می‌باشد. جهت تعیین این پارامتر، تأخیر هر مؤلفه با توان آن  وزن‌دهی می‌شود. متوسط تأخیر مطابق با رابطه زیر و با قرار دادن n برابر با یک، حاصل می‌شود.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسی عملکرد و شبیه ‏سازی سیستم ‏های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏ های چند مسیری

دانلود پایان نامه ارشد رشته برق عملکرد سیستم‏ های ناوبری CVOR و DVOR

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه : بررسی عملکرد و شبیه‏ سازی سیستم‏ های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏های چند مسیری

تکه هایی از این پایان نامه :

– مدل کانال چندمسیری برای لینکهای هوایی

در کانالهای مخابراتی چندمسیری، سیگنال در معرض گونه‌های مختلف فیدینگ قرار می‌گیرد و پارامترهایی از قبیل متوسط تلفات مسیر، تغییرات در متوسط تلفات مسیر ناشی از فرایند سایه و فیدینگ مقیاس کوچک ناشی از چندمسیری، باید در مدلسازی کانال مد نظر قرار گیرد. پاسخ ضربه کانال مشابه یک فیلتر خطی متغییر با زمان عمل می‌کند. مرجع [۱۳] بهترین مدل عملی را برای ترکیب مؤلفه‌های مقیاس بزرگ و مقیاس کوچک چندمسیری مدل رایس می‌داند، ولی با توجه به رنج تغییرات فاکتور رایس در کانالهای مخابراتی‌ زمین – هوا، پیشنهاد می‌کند که در مدلسازی کانال بدترین شرایط در نظر گرفته شود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسی عملکرد و شبیه ‏سازی سیستم ‏های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏ های چند مسیری

پایان نامه ارشد برق با موضوع عملکرد سیستم‏ های ناوبری CVOR و DVOR

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه : بررسی عملکرد و شبیه‏ سازی سیستم‏ های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏های چند مسیری

تکه هایی از این پایان نامه :

– کلیات

توان دریافتی در شرایط فضای آزاد مطابق رابطه ذیل می‌باشد:

(۳-۱)

که  و  توان دریافتی و توان ارسالی،  و  بهره آنتن‌های گیرنده و فرستنده،  و  تلفات مسیر دریافت و ارسال ( شامل تلفات کابلها، کهنگی، عدم تطابق و آرایش صحیح آنتنها و …) می‌باشند و  تلفات کانال انتشار می‌باشد.  معمولاً دارای سه مؤلفه می‌باشد ( ) که  متوسط تلفات مسیر (به عنوان مثال تلفات فضای آزاد)،  بیانگر تلفات فیدینگ مقیاس بزرگ و فرایند سایه است و  تلفات فیدینگ مؤلفه مقیاس کوچک ناشی از چندمسیری می‌باشد. در ازاء این تلفات، توان ارسالی یا بهره آنتن‌های گیرنده و فرستنده باید افزایش یابد تا شرایط بدون فیدینگ جهت ایجاد لینک مخابراتی مطمئن، بوجود آید. عامل اصلی نگران‌کننده برای لینکهای LOS فرکانس پائین، فیدینگ مؤلفه مقیاس کوچک می‌باشد که بوسیله چندمسیری ناشی از زمین، ایجاد می‌شود. [۱۴] معمولاً دو عامل مهم در پدیده فیدینگ سهم دارند:

الف) چندمسیری ناشی از سطح زمین یا انعکاس ناشی از عواملی از قبیل کوهها یا صخره‌ها یا ساختمانها

ب) آسیبهای ناشی از اتمسفر (انعکاس، انکسار، …)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسی عملکرد و شبیه ‏سازی سیستم ‏های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏ های چند مسیری

پایان نامه ارشد درباره عملکرد سیستم‏ های ناوبری CVOR و DVOR

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه : بررسی عملکرد و شبیه‏ سازی سیستم‏ های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏های چند مسیری

تکه هایی از این پایان نامه :

بررسی کانالهای مخابراتی هوایی

مقدمه

در این فصل به بررسی کانالهای مخابراتی هوایی و لینکهای مخابراتی زمین به هوا پرداخته خواهد شد. مدلهای هندسی و آماری کانالهای مخابراتی هوایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سعی خواهد شد که پارامترهایی از قبیل متوسط تلفات مسیر، فیدینگ مقیاس کوچک برای پراکنده‌کننده‌ها، حداکثر گسترش تأخیر، شاخص شدت چندمسیری، حداکثر فرکانس داپلر و سایر عوامل مؤثر در مدل‌سازی کانال، تعیین گردند. مطالب ارائه شده در این فصل بر اساس مطالعه تحقیقات در دسترس صورت گرفته و بعضاً ترکیب یا نتیجه‌گیری از این تحقیقات می‌باشد. مرجع [۱۱] مروری بر تحقیقات صورت گرفته در مدلسازی کانالهای هوایی ارائه می‌کند، ولی اکثر مدل‌های کانال موجود همانند مرجع ]۱۲[ برای مدل‌سازی سیگنال انعکاسی در زاویه سمت یکسان و تاخیر متفاوت می‌باشد. ما برای بررسی خطای زاویه‌سنجی سامانه ناوبری VOR احتیاج به مدل کانالی داریم که بتواند سیگنال انعکاسی را از سمت‌های مختلف مدل کند. در طی بررسی‌ها و جستجوهای فراوان تنها مدلی که بتواند شرایط مسئله را پیاده کند، مدل کانال معرفی شده در مرجع ]۱۳[ می‌باشد. پارامترهای بیان شده در این مدل (فرکانس داپلر، تاخیر و فاز رندوم کانال و …) می‌باشد که کاملاً در راستای شبیه‌سازی موضوع پایان‌نامه می‌باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسی عملکرد و شبیه ‏سازی سیستم ‏های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏ های چند مسیری

دانلود پایان نامه در مورد:سیستم‏ های ناوبری DVOR

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه : بررسی عملکرد و شبیه‏ سازی سیستم‏ های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏های چند مسیری

تکه هایی از این پایان نامه :

الگوریتم پردازشی سیگنالDVOR

 

وابستگی سامانه DVOR به  چندمسیری روی نرخ درصد مدولاسیون اثر گذاشته و در نتیجه باعث تغییر در اطلاعات زاویه سمت بدست آمده می‌شود. برای مدل‌کردن درصد مدولاسیون برای سیگنال ۹۹۶۰ هرتز، خروجی فیلتر میانگذر گیرنده بررسی می‌شود. در این مرحله فرض می‌شود سیگنال ارسالی سامانه DVOR از N منعکس‌کننده (در سمت‌های مختلف) با دامنه و  مختلف دریافت می‌شود که مشابه با همان سناریو سامانه CVOR می‌باشد. سیگنال دریافتی در محل گیرنده بصورت ترکیب سیگنال مسیر مستقیم رابطه (۲-۱۱) و سیگنال مسیر انعکاسی نوشته می‌شوند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسی عملکرد و شبیه ‏سازی سیستم ‏های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏ های چند مسیری

دانلود پایان نامه رشته برق سیستم ‏های ناوبری CVOR

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه : بررسی عملکرد و شبیه‏ سازی سیستم‏ های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏های چند مسیری

تکه هایی از این پایان نامه :

خطای زاویه CVOR و DVOR در شرایط N منعکس‌کننده

سیگنال دریافتی گیرنده، ترکیبی از سیگنال مسیر مستقیم و انعکاسی می‌باشد. سیگنال انعکاسی می‌تواند از سطوح مختلف همجوار با ایستگاه زمینی VOR ناشی شود و پردازش صحیح را مختل کند. البته تاثیر پدیده چندمسیری ناشی از دریافت سیگنال از سمتِ متفاوت حائز اهمیت می‌باشد. بعبارت دیگر سیگنال رسیده از سمت‌های مختلف با اختلاف فاز (دو سیگنال ۳۰ هرتز) متفاوت و دامنه متفاوت تحت کانال چندمسیری، باعث خطا در زاویه‌سنجی سمت سامانه ناوبری می‌شود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسی عملکرد و شبیه ‏سازی سیستم ‏های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏ های چند مسیری