بهینه سازی چند منظوره:دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :ارائه الگوريتمي جهت جزيره سازي سيستمهاي قدرت با حفظ معيارهاي امنيت 

تکه هایی از این پایان نامه :

خوشه‌بندی تقسیم‌گر

یکی از روشهای خوشه‌بندی معروف، روش خوشه‌بندی  است. این روش مجموع‌ای از داده‌های معین را به یک سری خوشه منحصربه‌فرد با تعداد ثابت دسته‌بندی می‌کند که به آنها خوشه‌های  گویند [100]. یکی از شرایط لازم در این روش آن است که هر کدام از خوشه‌های تشکیل ‌شده حداقل بایستی یک عنصر داشته باشند. در این روش الگوریتم به صورت زیر عمل می‌کند. در مرحله اول تعداد عدد مرکز ثقل به صورت تصادفی از میان داده‌ها انتخاب می‌گردد. که برای هر کدام از  خوشه یک مرکز ثقل وجود خواهد داشت. سپس بقیه داده ها به نزدیکترین مرکز ثقل خود منتصب می شوند. زمانی که هیچ داده ای باقی نمانده باشد، گروه بندی اولیه داده‌ها به پایان می‌رسد. سپس با استفاده از یک روش تکرار مرکز ثقل خوشه‌ها بطور متوالی و پیوسته دوباره محاسبه می‌گردد و تمامی فرایند خوشه بندی دوباره اجرا می‌شود تا اینکه دیگر محل مرکز ثقل داده‌ها جابجا نشود. روشن است که یک خوشه‌بندی خوب خوشه‌هایی را تشکیل می‌دهد که شامل عناصری از مجموعه داده‌ها باشد که از عناصر متعلق به خوشه‌های دیگر تا حد ممکن غیرمشابه و ناهمسان باشد. این روش با استفاده از معیار سیلهود صورت می‌گیرد. خوشه‌هایی که دارای مقدار سیلهود بزرگتری باشند به این معنی خواهد بود که داده‌های موجود در این خوشه از داده‌های خوشه های مجاور بهتر جدا شده‌اند. در شکل (4-3) خوشه‌بندی یک سری داده به چهار دسته مجرا نشان داده شده است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:ارائه الگوريتمي جهت جزيره سازي سيستمهاي قدرت با حفظ معيارهاي امنيت 

Close Menu