دانلود پایان نامه:طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودروهای هایبرید برقی

عنوان کامل پایان نامه : طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودروهای هایبرید برقی

تکه هایی از این پایان نامه :

محاسبه کل انرژی که بوسيله خودرو مصرف می شود:

استراتژی کنترل انرژی مصرف شده توسط موتور احتراقی و انرژی مصرفی موثر ناشی از باتريها و موتور الکتريکی را بصورت يک انرژی مصرفی کلی ترکيب می کند و اين انرژی برای هر ترکيب ممکن از گشتاور های موتور الکتريکی و موتور احتراقی  استفاده می شود. شکل (11-1) مثالی از مجموع انرژی برای يک درخواست گشتاور از خودرو که 100N.m در سرعت 250rad/sec می باشد، را نشان می دهد.

در اين حالت در خواست گشتاور توسط ماکزيمم گشتاور موتور الکتريکی که 44.4N.m می باشد، برآورده می شود و چون در نسبت چرخ دنده موتور الکتريکی/ موتور احتراقی (2.25) ضرب می شود، تمامی گشتاور درخواستی را برآورده می کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودروهای هایبرید برقی

Close Menu