دانلود پایان نامه ارتقاء وضوح تصویر رنگی از روی رشته ای از تصاویر وضوح پایین

عنوان کامل پایان نامه :ارتقاء وضوح تصویر رنگی از روی رشته­ای از تصاویر وضوح پایین

1‌.1‌.1‌.1‌         حداکثر احتمال

با فرض یکنواخت بودن نویز در سرتاسر تصویر X ، معادله (2-12) را می­توان به ساده­ترین تخمینگر حداکثر احتمال (ML)[1] خلاصه کرد. (تخمین حرکت به عنوان یک ترم پیشین در نظر گرفته می­شود). تخمینگر ML تنها متکی بر مشاهدات، به دنبال محملترین راه حل برای مشاهدات با به حداکثر رساندن  است:

  • با مشتق گرفتن از معادله (2-12) نسبت بهX  و مساوی قرار دادن آن با صفر، شبه معکوس کلاسیک ایجاد می­شود:

اگر منفرد باشد، مساله بدحالت است و با توجه به فضای تهی M ، بی نهایت جواب دارد. در نتیجه برای بدست آوردن جواب یکتا، صرفا از نقطه نظر جبری، نیازمند استفاده از تابع تنظیم کننده هستیم، که می­توان در چارچوب بیزین تفسیر شود. بدلیل ابعاد بزرگ ماتریس MTM ، محاسبه این ماتریس معکوس بصورت مستقیم سنگین است. برای مثال، اگر اندازه تصاویر کم وضوح 100 × 100 باشد و به تصویر وضوح بالا با ابعاد 300 × 300 بزرگنمایی شود، اندازه ماتریسM، 90000× 90000 خواهد شد و نیاز به معکوس یک ماتریس با اندازه 90000 × 90000 خواهد بود. بنابراین، بسیاری از روشهای تکراری برای حل عملی این مجموعه بزرگ، از معادلات خطی تُنُک[2] استفاده می­کنند[54].

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: ارتقاء وضوح تصویر رنگی از روی رشته­ای از تصاویر وضوح پایین

Close Menu