دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ارائه الگوريتمي جهت جزيره سازي سيستمهاي قدرت با حفظ معيارهاي امنيت

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :ارائه الگوريتمي جهت جزيره سازي سيستمهاي قدرت با حفظ معيارهاي امنيت 

تکه هایی از این پایان نامه :

مطالعات انجام گرفته در حوزه فرکانس

يك سيستم قدرت را مي‌توان به صورت يك مجموعه از معادلات ديفرانسيل غيرخطي و معادلات جبري بيان كرد. در زمان وقوع اغتشاشات كوچك روش تحليل پايداري سيگنال كوچك را مي‌توان براي بررسي رفتار شبكه بكار برد. در اين نوع سيستمها رفتار ديناميكي هر کدام از متغيرهاي حالت سيستم عملا يك تركيب خطي از رفتار ديناميكي مدهاي خطي سيستم است. المانهاي موجود در بردارهاي ويژه سمت راست اندازه مشاركت مدها را در يك متغير حالت خاص نشان مي‌دهند. اين مفهموم در درك الگوريتم‌هاي گروه‌بندي بر اساس تئوري همسويي كند داراي اهميت است. تحليل همسويي كند نشان مي‌دهد كه تقسيم‌بندي بر اساس تعداد  مد كند مي‌تواند اتصالات ضعيف بين نواحي را نشان دهد. بعد از اينكه  تا از مدهاي كند در سيستم انتخاب شدند ستونهاي متناظر با آنها در ماتريس مدال مي‌تواند اثر مدهاي انتخاب شده را در متغيرهاي حالت نشان دهند. در صورتي كه دو تا از سطرهاي ماتريس بردارهاي ويژه داراي اندازه‌هاي يكسان مطابق با مدهاي باشند در اين صورت ماشينهاي انتخاب شده باهم داراي همسويي نسبت به مدهاي انتخاب شده هستند. مدل یک سيستم قدرت بزرگ شامل پديده‌هاي ديناميكي است كه داراي سرعتهاي مختلف بوده و روي همديگر تاثير مي‌گذارند. براي تحليل مسايل مختلف پايداري معمولا ديناميكهاي سيستم را به چهار دسته زير تقسيم مي‌كنند [12] و [83].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:ارائه الگوريتمي جهت جزيره سازي سيستمهاي قدرت با حفظ معيارهاي امنيت 

بستن منو