دانلود پایان نامه ارشد بررسی و ارزیابی نانوحسگر زیستی فیبر نوری جهت شناسایی مواد زیستی

  • دسته‌بندی نشده
دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسی و ارزیابی نانوحسگر زیستی فیبر نوری جهت شناسایی مواد زیستی

سنسورهای  الکتروشيميايي

مبدل هاي الکتروشيميايي به سه دسته پتانسيومتري تقسيم مي شوند (اين روش مبتني بر اندازه گيري پتانسيل يک پيل در جريان صفر است). اين پتانسيل با لگاريتم غلظت ماده مورد سنجش متناسب است، (ولتامتري) يک پتانسيل به پيل اعمال مي شود تا اکسايش (يا کاهش) ماده مورد سنجش اتفاق افتد و يک افزايش يا کاهش در جريان پيل ايجاد شود. اين روش به آمپرمتري معروف است و رسانايي سنجي محلول هاي حاوي يون هادي الکترون هستند. بزرگي اين رسانايي در اثر واکنش شيميايي تغيير مي يابد.رابطه بين رسانايي و غلظت به طبيعت واکنش وابسته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسی و ارزیابی نانوحسگر زیستی فیبر نوری جهت شناسایی مواد زیستی

بستن منو