دانلود پایان نامه ارشد برق کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک

تکه هایی از این پایان نامه :

ماتریس های  مورد استفاده دراین تحقیق

ماتریس های مورد استفاده در این تحقیق برای اجرای برنامه مسیریابی بهینه فیدرها در به شرح ذیل می باشد:

3-5-1- ماتریس اطلاعات شبکه

ماتریس اطلاعات شبکه، در برگیرنده اطلاعات ذیل می باشد:

  • شماره باس های مبدا و مقصد
  • مقاومت و راکتانس واحد طول سکشن ها
  • طول سکشن های فیدر موجود و موردنظر ممکن
  • کد مشخص کننده نوع احداث سکشن ها (هوائی یا زمینی )
  • ظرفیت توان راکتیو تولید شده خازن ها در باس ها در صورت وجود
  • ظرفیت توان اکتیو و راکتیو تولید شده مولد های پراکنده و خازن ها در باس ها در صورت وجود

3-5-2- ماتریس مشخصات هادی های ACSR

ماتریس مشخصات هادی های ACSR در برگیرنده اطلاعات زیر است:

  • هزینه احداث واحد طول انواع هادی ها
  • ظرفیت و سطح مقطع نامی انواع هادی ها
  • مقاومت و راکتانس واحد طول انواع هادی ها

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک

بستن منو