دانلود پایان نامه ارشد درباره تاثیر شیارهای استاتور و روتور بر پارامترهای الکتریکی ماشین

عنوان کامل پایان نامه :تاثیر شیارهای استاتور و روتور بر پارامترهای الکتریکی ماشین

تکه هایی از این پایان نامه :

خطاهاي استاتور :

خطاهاي استاتور معمولاً مربوط به خطاهاي عايقي هستند . در اصطلاح، اين خطاها به صورت خطاهاي فاز به فاز و فاز به زمين شناخته شده است . اعتقاد بر اين است كه اين خطاها در ابتدا با خطاي حلقه به حلقه شروع شده كه در نهايت گسترش مي يابد و باعث ايجاد بقيه خطاها در ماشين مي شود.  تشخيص خطاي حلقه به حلقه معمولاً بسيار مشكل است. تقريباً حدود % 40-30 از خطاهايي كه در ماشينهاي القايي گزارش شده است در اين طبقه قرار دارند .براي پي بردن به علت واقعي خرابي ماشين روش آناليز خرابيهاي ماشين پيشنهاد مي شود.

گام هاي اساسي آناليز عبارت اند از :

  1. پيدا كردن كلاس يا مد خرابي[1]
  2. پيدا كردن نوع يا الگوي خرابي[2]
  3. بررسي شكل و مشخصات ظاهري موتور
  4. دانستن شرايط عملكرد موتور در زمان بوجود آمدن خرابي
  5. دانستن سابقه تعمير و نگهداري موتور و كاربرد آن

اگر هر كدام از اين گامها حذف شود يعني در نظر گرفته نشود به يك نتيجه غلط از علت واقعي خرابي مي رسيم. از اين رو مشكل بوجود آمده برطرف نمي شود و خرابي هايي از همان نوع در آينده بدون شك رخ خواهد داد. كلاس يا مد خرابي موقعيت خطا را مشخص مي كند، يعني بيان مي كند كه خطا در كدام قسمت از موتور رخ داده است. الگو يا نوع خرابي، نوع خطا را مشخص مي كند. در سيم پيچي استاتور پنج  مد خرابي مطرح مي شود كه عبارت اند از  حلقه به حلقه، كلاف به كلاف، قطع فاز، فاز به فاز ، و كلاف به زمين، در شكل زير براي يك سيم پيچي اتصال ستاره، دو تا از اين مدها نشان داده شده است.

 

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تاثیر شیارهای استاتور و روتور بر پارامترهای الکتریکی ماشین

Close Menu