دانلود پایان نامه ارشد رشته برق طبقه‌بندی سیگنال الکتروکاردیوگرام

عنوان کامل پایان نامه : بهبود طبقه‌بندی سیگنال الکتروکاردیوگرام -ECG- با ماشین بردار پشتیبان و بهینه‌سازی اجتماع ذرات -PSO-SVM-

تکه هایی از این پایان نامه :

3-2-2- تبدیل موجک گسسته

ضرایب موجک در هر مقیاس ممکن، مقادیر بسیار زیادی عدد تولید می‌کند. راه حل کاهش تعداد آنها را می توان از تبدیل گسسته موجک (DWT) بدست آورد.

یک راه مناسب، استفاده از فیلترها در سال 1988 توسط مالات[1] ارایه شد و توسعه یافت]21[.

 

3-3-2-2- تجزیه چند سطحی

فرایند تجزیه می‌تواند با تقریب‌های متوالی که به نوبت تجزیه می‌شوند، تکرار شود.این عمل منجر به ایجاد درخت تجزیه موجک می‌باشد.شکل 3-2 یک درخت تجزیه موجک سه سطحی را نمایش می‌دهد]21[.

شکل 3-2: نمایی از تحلیل موجک چند وضوحی با ساختار سلسله مراتبی توسط ضرایب تقریبی و جزیی تا سطح تجزیه 3 که در آن، A مبین ضرایب تقریب و D نیز ضرایب جزئی را نشان می­دهد.

شکل (3-3) ساختار فیلتری را نشان می­دهد که به آن بانک فیلتری می­گویند. در این ساختار بعد از اعمال هر فیلتر با کاهش نمونه­های زمانی، رزولوشن فرکانسی را افزایش می­دهند. بدین ترتیب که بعد از اعمال فیلتر پایين­گذر در هر مرحله، با كاهش رزولوشن زمانی به ميزان نصف مرحله قبل، رزولوشن فركانسی را دو برابر می­شود.

[1] Mallat

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بهبود طبقه‌بندی سیگنال الکتروکاردیوگرام -ECG- با ماشین بردار پشتیبان و بهینه‌سازی اجتماع ذرات -PSO-SVM-

Close Menu