دانلود پایان نامه با موضوع تعیین مکان راه اندازی بهینه مولد های گاز سوز به منظور حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برق

عنوان کامل پایان نامه :تعیین مکان، ظرفیت و زمان راه اندازی بهینه مولد های گاز سوز به منظور حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برق

1-1-1-1   تکنولوژی میکرو توربین ها

انتظار می­رود که میکروتوربین ها داراي آینده درخشانی براي تولید پراکنده برق باشند. در واقع میکروتوربین­ها، توربین­هاي احتراقی با ظرفیت تولید پایین می­باشند که می­توانند از گاز طبیعی و نیز سوخت مایع استفاده کنند. در يك سيستم ميكروتوربين، يك كمپرسور شعاعي هواي ورودي را متراكم مي­كند، سپس هوا با استفاده از حرارت گاز خروجي توربين، در رکوپراتور[1] یا رمق گیر، پيشگرم مي­شود. هواي گرم خروجي از ريكوپراتور در محفظه احتراق با سوخت مخلوط شده و گاز داغ حاصل از احتراق، با عبور از توربين انبساطي و توربين قدرت، منبسط مي­گردد. توربين انبساطي، كمپرسور را به راه انداخته و در مدل­هاي تك محوره، ژنراتور را نيز به كار مي­اندازد. مدلهاي تك محوره، معمولاً با سرعت 60000  دور در دقيقه و بالاتر كار مي­كنند و توان الكتريكي با فركانس بالا و متغير توليد مي­كنند. اين توان نخست با يكسوسازي، به جريان DC و سپس به جريان متناوب با فركانس 60 يا 50 هرتز تبديل مي­شود. نحوه عملکرد میکروتوربین در شکل (2-3) نشان داده شده است[3].

شکل  ‏2‑3  :  ساختار و نحوه عملکرد میکروتوربین [3]

ميكروتوربين­ها بر اساس سيكل ترموديناميكي توربين­هاي گازی بزرگ كه سيكل برايتون ناميده مي­شود، عمل مي­نمايند. در اين سيكل هواي اتمسفريك،  فشرده، گرم و سپس با منبسط شدن، توليد برق مي­كند. ميكروتوربين­ها از سيكل­هاي توربين گازي معمول پيچيده تر مي­باشند، زيرا اضافه شدن رمق­گیر در آنها باعث كاهش مصرف سوخت و از طرف ديگر افت­ بیشتر فشار داخلي مي شود كه توان و بازدهي را كمي كاهش مي­دهد. كارايي ميكروتوربين­ها كه بر اساس بازدهي و توان مخصوص سنجيده مي­شوند، وابستگي زيادي به افت­هاي داخلي و كارايي اجزاي مختلف سيستم دارند.

  1. Recuperator

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تعیین مکان، ظرفیت و زمان راه اندازی بهینه مولد های گاز سوز به منظور حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برق

Close Menu