دانلود پایان نامه برق:ارتقاء وضوح تصاویر خاکستری

عنوان کامل پایان نامه :ارتقاء وضوح تصویر رنگی از روی رشته­ای از تصاویر وضوح پایین

1‌.1‌.1‌    جمله­ی جریمه­ی روشنایی

به منظور حذف خرابی رنگی، تصویر را در فضایی با کمترین همبستگی رنگی تعریف می­کنیم. با در نظر گرفتن تجزیه فضای رنگ به مولفه­های روشنایی و رنگ در فضای  YIQداریم [129]:

 

  • (4-1)

 

چشم انسان حساسیت بیشتری نسبت به جزئیات در مولفه­ی روشنایی تصویر نسبت به جزئیات در مولفه­ی رنگی دارد. بنابراین تیزی لبه­ها در جزء روشنایی تصویر بازسازی شده اهمیت دارد. در نتیجه، با اعمال تنظیم کننده مناسب در مولفه­ی روشنایی تصویر و بازسازی تیز لبه­ها، می­توانیم کیفیت تصویر بازسازی شده را بهبود دهیم. در الگوریتم موزائیک زدایی فریم متعدد که در [115] مطرح شده است، از تنظیم کننده­ی BTV جهت بازسازی لبه­های تصویر در لایه­ی روشنایی استفاده شده است. اما همانگونه که در بخش 3‌.1‌.3 ‌مطرح شد، به علت استفاده از نُرم L1 در این تنظیم کننده، در برخی از مناطق صاف تصویر لبه­های مصنوعی ایجاد می­شود. این ویژگی در مواردی که در جمله­ی وفاداری، به دلیل وجود خطا نتوانسته­ایم به تخمینی مناسبی برای تصویر برسیم، تشدید می­یابد. همانگونه که در بخش 3‌.1‌.3 ‌نیز مطرح شد، تنظیم BPE می­تواند لبه­ها را بصورت تیزتری بازسازی نماید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: ارتقاء وضوح تصویر رنگی از روی رشته­ای از تصاویر وضوح پایین

Close Menu