دانلود پایان نامه برق اندازه منابع انرژي در ريز شبکه‌ها

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :تعيين بهينه اندازه منابع انرژي در ريز شبکه‌ها با در نظر‌گرفتن عدم قطعيت‌ها

تکه هایی از این پایان نامه :

1‌.1‌    تابع هدف و قیود مسئله

هدف اين پایان نامه حداقل‌سازي هزينه برق توليدي سيستم مختلط مورد نظر مي‌باشد. اندازه واحدها و سوخت مصرفي توسط ديزل‌ژنراتور در هزينه سيستم تاثيرگذار مي‌باشند. در اين پایان نامه،  اندازه بهينه اجزا سيستم، يعني ظرفيت الكترولايزر، تانك هيدروژن، پيل سوختي، ديزل ژنراتور و مبدل DC/AC به منظور توليد برق با حداقل هزينه تعيين خواهد شد. به علت عدم قطعيت در توليد توربين بادي و آرایه خورشیدی، ظرفيت توليد این منابع به وسیله روش سناریو مد تعیین گشته و در اختیار سیستم قرار می‌گیرد و هرگونه  مازاد مصرف يا مازاد توليد توسط ساير تجهيرات ريزشبکه تامين و يا ذخيره مي‌گردد. هزينه‌هاي سيستم شامل هزينه سرمايه گذاري اوليه، جايگزيني تجهيزات، هزينه سوخت و تعمير و نگهداري در دوره يکساله سيستم به اضافه هزينه‌هاي جريمه براي  آلودگي زيست محيطي مي‌باشند. شبيه‌سازي براي دوره يکساله با تابع هدف زير ارائه مي‌شود[8], [12], [23], [36], [49], [53], [54].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تعيين بهينه اندازه منابع انرژي در ريز شبکه‌ها با در نظر‌گرفتن عدم قطعيت‌ها

بستن منو