دانلود پایان نامه برق مدل‌سازی حرکت قطار و توان تراکشن

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

مد دنده خلاص

طي كنترل عملياتي مد دنده خلاص تمامي موتورها يا هر وسيله درگير در فرآيند تراكشن از چرخ‌ها جدا می‌گردند يعني در این شرایط عملاً هيچ انرژيي توسط موتورهاي تراكشن مصرف نمي‌شود. در اين حالت شتاب تحت تاثير مقاومت كل قطار و اثر گرانشي قرار خواهد گرفت. در اين مد قاعدتاً شتاب منفي است، اما اگر وسيله نقليه در شيب منفی تندی حركت كند شتاب مي‌تواند مثبت هم بشود.

شكل 5.4 : كنترل عملياتي مد دنده خلاص

اهميت حركت در مد دنده خلاص در اين است كه موتورها در طول اين مد هيچ انرژيي مصرف نمي‌كنند. انتخاب نقطه دنده خلاص كه در آن نقطه قطار وارد مد دنده خلاص مي‌شود، اثرات قابل توجهي روي كل كيفيت سرويس‌دهي و انرژي مصرفي دارد ]44[. شكل 5.4 منحني سرعت را تحت يك استراتژي كنترل عملياتي دنده خلاص ساده نشان مي‌دهد.

مكانيزم شبيه‌سازي تحت كنترل عملياتي مد دنده خلاص براي هر دو مدل‌سازي مبناي زماني و مكاني مشابه يكديگر هستند. در شبيه‌سازي، شتاب لحظه‌اي دنده خلاص ‌ براي هر حالت با قرار دادن در معادله (9.4) بدست مي‌آيد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

بستن منو