ساختار کنترل سلسله مراتبی در خودرو های هايبريد برقی و مدلسازی آن-پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه : طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودروهای هایبرید برقی

تکه هایی از این پایان نامه :

محاسبه تابع فشرده کلی، ترکيبی از گام های 3 تا 5 ، برای همه نقاط کار منتخب

براساس متغير های نرماليزه شده در گام 3،  و نتايج حاصل از مراحل گام 4 و 5 ، رابطه (28-1) حاصل می شود:

(28-1)

استراتژی کنترل تابع فشرده را برای پيدا کردن نقطه ای با کمترين مقدار آلودگی و مصرف انرژی ، پيدا می کند. شکل(15-1) تابع فشرده کلی و تابع انرژی نرماليزه شده و منحنی های آلودگی برای درخواست گشتاور خودرو کهN.m 55 در سرعت 210rad/sec می باشد، نشان می دهد.

با توجه به منحنی  نرماليزه شده آلودگی ها ، در هر ثانيه از عملکرد خودرو يک حالت مصالحه وجود دارد.

 

در پايان نتايج حاصل از بهينه سازی Baseline (شکل(16-1)) و بهينه سازی تطبيقی (شکل(17-1)) که در حقيقت يک استراتژی زمان واقعی می باشد را برای سيکلهای رانشی مختلف نشان داده شده است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودروهای هایبرید برقی

Close Menu