پایان نامه ارشد:بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

1‌.1‌     جستجو و تصمیم‌گیری

در حل یک MOP، دو فاکتور مجزا از لحاظ مفهومی در دشواری مسئله می‌توان یافت ]29[: جستجو و تصمیم‌گیری. مانند مسائل تک‌هدفه، فضاهای هدف بزرگ و پیچیده می‌تواند مسئله جستجو را سخت کند و همچنین استفاده از روش‌های دقیق مانند برنامه‌سازی خطی را غیر ممکن سازد ]30[. و فاکتور دوم اشاره به گونه‌ای از مسائل دارد که در آن باید یک راه‌حل مصالحه آمیز مناسب در مجموعه بهینه پارتو انتخاب کرد. قاعدتاً زمانی‌که اهداف متناقض هستند، فرآیند تصمیم‌گیری یا نحوه معاوضه بین این اهداف بسیار دشوار می‌شود.

متناسب با چگونگی ترکیب بهینه‌سازی و فرآیند تصمیم‌گیری، روش‌های بهینه‌سازی چند‌هدفه می‌توانند به سه دسته عمده تقسیم‌بندی شوند ]31[:

  • تصمیم‌گیری قبل از جستجو: اهداف MOP به یک هدف تعمیم داده می‌شوند که بطور ضمنی، اولویت‌بندی توسط تصمیم‌گیرنده تعیین می‌شود.
  • جستجو قبل از تصمیم‌گیری: در این حالت، بهینه‌سازی بدون هیچ اولویتی اجرا می‌شود. نتایج فرایند جستجو، یک مجموعه از راه‌حل‌های داوطلب است که در پایان، راه‌حل نهایی توسط تصمیم‌گیرنده انتخاب می‌شود.
  • تصمیم‌گیری حین جستجو: تصمیم‌گیرنده می‌تواند طی تکرارهای بهینه‌سازی اولویت‌بندی را تغییر دهد. پس از هر گام بهینه‌سازی، تعدادی مصالحه مبتنی بر اطلاعاتی که تصمیم‌گیرنده داده است ظاهر می‌شود که فرآیند جستجو را هدایت می‌کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

Close Menu