پایان نامه ارشد:تاثیر شیارهای استاتور و روتور بر پارامترهای الکتریکی ماشین

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه :تاثیر شیارهای استاتور و روتور بر پارامترهای الکتریکی ماشین

تکه هایی از این پایان نامه :

اهميت و مزايا

بمنظور طراحي ماشين هاي الكتريكي با تلفات و اغتشاش كمتر و مشخصه مطلوب تر، لازم است تأثير هر پارامتري در عملكرد ماشين، مورد بررسي قرار گرفته و طرح بهينه انتخاب شود. بنابراين لازم است اثراتي چون اشباع هسته، شكل، نوع و تعداد شيارها، نحوه ي سيم بندي ها، شرايط بروز خطا، بار گذاري و مسايل ديگر بر عملكرد ماشين، مورد بررسي قرار گيرد. بنابراين به ابزار و روش هاي پر قدرتي نياز است تا تمام اين موارد را بررسي نمود.

در شبيه سازي هايي كه تاكنون با استفاده از تابع سيم پيچ انجام شده از اشباع دندانه ها صرف نظر شده است. در صورتي كه چگالي فوران مغناطيسي خصوصاً در حالات گذرا در نواحي دندانه و شيار بسيار زياد است و در اين نواحي، هسته به اشباع مي رود. اگر اشباع در اين نواحي در نظر گرفته نشود و هسته ايده آل فرض شود، چگالي فوراني كه به دست مي آيد، از چگالي فوران اشباع بسيار بيشتر است. در شرايط گذرا، چگالي فوران به چندين برابر چگالي فوران اشباع مي رسد. در نتيجه، اندوكتانس هايي كه به دست مي آيد و از مقدار واقعي بسيار بيشترند كه اين خود منجر به افزايش خطا در شبيه سازي مي شود.

اهميت در نظر گرفتن اثر اشباع براي مدل سازي و تشخيص انواع خطا بسيار بيشتر است. چون دقت روش تشخيص خطا در ماشين هاي الكتريكي به دقت مدل و روشي كه جهت شبيه سازي استفاده شده بستگي دارد. از نظر توجيه فني و اقتصادي، مناسب ترين روش جهت تشخيص خطا، روش آناليز جريان استاتور است [32]. با خطي فرض كردن هسته در مدل سازي، مؤلفه هاي فركانسي كه به خاطر اشباع در طيف جريان استاتور القا مي شود، در سيگنال شبيه سازي شده ديده نمي شود و طيف سيگنال شبيه سازي شده با سيگنال واقعي تفاوت دارد. بنابراين، پياده سازي سيستم هاي تشخيص خطا بدون در نظر گرفتن اثر اشباع در مدل سازي داراي خطا مي باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تاثیر شیارهای استاتور و روتور بر پارامترهای الکتریکی ماشین