پایان نامه ارشد:طبقه‌بند ماشین بردار پشتیبان

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بهبود طبقه‌بندی سیگنال الکتروکاردیوگرام -ECG- با ماشین بردار پشتیبان و بهینه‌سازی اجتماع ذرات -PSO-SVM-

تکه هایی از این پایان نامه :

آزمون همبستگی و حذف ضربان‌های نا‌همبسته

پس از پنجره‌گذاری و رسم ضربان‌ها (شکل 4-6) مشاهده شد که بعضی از ضربان‌ها دارای نوساناتی هستند که می‌تواند ناشی از برخی از انواع اعوجاج‌های معمول در سیگنالECG از قبیل انقباض عضلانی[1]، اتصال الکترود[2]، حرکت الکترود[3] ، جابجایی بیمار[4] و غیره باشد. این ضربان­ها در واقع داده‌های پرت هستند و استفاده از آن‌ها در ادامه کار باعث کاهش صحت طبقه­بند خواهد شد. بدین منظور با استفاده از آزمون همبستگی به شناسایی و حذف این ضربان‌ها پرداختیم. همبستگی هر یک از ضربان‌ها نسبت به میانگین ضربان‌ها را محاسبه نمودیم و آن را همبستگی هر ضربان[5] نامیدیم، سپس همبستگی هر ضربانی که از میانگین همبستگی کل ضربان‌ها کمتر بود حذف شد. شکل 4-6 ضربان‌های باقی مانده پس از اعمال آزمون همبستگی را نشان می‌دهد

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بهبود طبقه‌بندی سیگنال الکتروکاردیوگرام -ECG- با ماشین بردار پشتیبان و بهینه‌سازی اجتماع ذرات -PSO-SVM-

بستن منو