پایان نامه ارشد:طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودروهای هایبرید برقی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودروهای هایبرید برقی

تکه هایی از این پایان نامه :

) تعريف مسئله

راننده براساس گشتاور مثبت درخواست شده ، پدال گاز را می فشارد و براساس گشتاور منفی اعمال شده پدال ترمز را فشار می دهد. برای يک خودر هايبريد برقی ، استراتژی کنترل بايد مشخص نمايد تا چگونه درخواست گشتاور از طرف راننده را بين موتور الکتريکی و موتور احتراقی و ترمزها تقسيم نمايد.

برای يک درخواست گشتاور منفی، مجموع گشتاورهای ترمز و موتور الکتريکی بايد برابر درخواست گشتاور از طرف راننده باشد.

(19-1)                                                                             Trequest,neg = Tmotor+Tbrake

درحالت درخواست گشتاور مثبت، درخواست گشتاور از طرف راننده بايد برابر مجموع گشتاور موتور الکتريکی و موتور احتراقی باشد.

(20-1)                                                                             Trequest,pos = Tmotor+Tengine

بنابراين هدف استراتژی کنترل انتخاب يک نقطه کار بهينه بطوريکه مصرف سوخت و آلودگی را مينيمم کند و حالت شارژ باتريها در محدوده مناسب نگهداشته شود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودروهای هایبرید برقی

بستن منو