پایان نامه ارشد برق شبیه سازی عددی سلول خورشیدی مبتنی بر نانو نوار گرافن با استفاده از روش تابع گرین غیرتعادلی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : شبیه­ سازی عددی سلول خورشیدی مبتنی بر نانو نوار گرافن با استفاده از روش تابع گرین غیرتعادلی(NEGF)

1-1-1-          ویژگی­های نوری گرافن

معمولا برای توصیف ویژگی­های مواد لایه-نازک، از مفهومی به نام رسانایی دینامیک[1] (یا رسانایی نوری[2])،G، استفاده می­شود[[i]]. از نظر تئوری، برای یک طیف دو بعدی دیراک با رابطه­ی پراکندگی مخروطی[3](خطی)،  پیش­بینی شده است که (به شرط غالب بودن انرژی فوتون نسبت به انرژی فرمی و انرژی حرارتی) رسانایی دینامیک برابر با «رسانایی دینامیک مطلق[4]»،Go، خواهد بود[85]. گفتنی است که Go یکی از ثابت­های فیزیکی بوده و از معادله­ی )‏2‑9( به دست می­آید.

 

این معادله بیانگر آن است که تمام ویژگی­های نوری گرافن،از قبیل جذب و عبور نور، را می­توان تنها بر اساس ثابت­های بنیادین بیان نمود، چرا که در مواد دوبعدی این ویژگی­ها صریحا به G برمی­گردند[85]. به عنوان مثال ضریب عبور نور از گرافن تک لایه با استفاده از معادله­ی (‏2‑10) به دست می­آید.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: شبیه ­سازی عددی سلول خورشیدی مبتنی بر نانو نوار گرافن با استفاده از روش تابع گرین غیرتعادلی(NEGF) 

بستن منو