پایان نامه ارشد درباره جزيره سازي سيستمهاي قدرت با حفظ معيارهاي امنيت

عنوان کامل پایان نامه :ارائه الگوريتمي جهت جزيره سازي سيستمهاي قدرت با حفظ معيارهاي امنيت 

تکه هایی از این پایان نامه :

معيارهاي مورد نياز در طراحي SPS

به طور كلي در طراحي الگوهاي حفاظتي خاص چهار اصل زير همواره بايستي مورد توجه قرار گيرد.

استقلال: قطعيت در اين امر كه SPS تنها در مواقعي كه مورد نياز است بكار خواهد افتاد. به عنوان مثال در تمام موارد مربوط به كنترل اضطراري كه براي جلوگيري از فروپاشي سيستم قدرت تعبيه شده‌اند، اين نوع كنترل بايستي بكار افتد.

امنيت: قطعيت در اين امر كه SPS در مواردي كه مورد نياز نيست بكار نخواهد افتاد. اين به اين معني است كه اين سيستم كنترلي بايستي بتواند شرايط بحراني را از شرايط غيربحراني جدا كند.

گزينندگي: به معني توانايي SPS در انتخاب صحيح و حداقل اعمال كنترلي براي دستيابي به هدف مورد نظر است كه به معني اجتناب از بكارگيري كنترلهاي درهم و گسيخته مانند بارزدايي غيرضروري و غيره در جلوگيري از فروپاشي است.

مقاوم بودن: به معني توانايي سيستم SPS براي فراهم نمودن و ارايه شرايط بالا است. يعني اين سيستم بايستي بتواند در هر لحظه سه شرط بيان شده در بالا يعني استقلال و قابليت اطمينان، امنيت و گزينندگي در تمام شرايط ديناميكي و استاتيكي بهره‌برداري از سيستم قدرت را فراهم كند.

الگوي حفاظتي خاص بايستي داراي بالاترين درجه قابليت اطمينان باشد و بايد با سيستمهاي حفاظتي موجود كه عمدتا داراي طبيعت محلي هستند هماهنگ باشد. تمامي جنبه‌هاي SPS از جمله ساخت و بهره‌برداري آن بايستي به طور روشن مستندسازي گرديده و تمام اطلاعات بايستي به سرعت در دسترس باشند. امروزه كلمه SPS به معني الگوي حفاظتي كلي سيستم نيز مي‌باشد كه مفاهيم كلي زير را در بردارد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:ارائه الگوريتمي جهت جزيره سازي سيستمهاي قدرت با حفظ معيارهاي امنيت 

Close Menu