پایان نامه ارشد در مورد:کنترل سرعت بدون حس‌گر

  • دسته‌بندی نشده
دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :کنترل سرعت موتور القایی بدون حس‌گر سرعت

تکه هایی از این پایان نامه :

رؤیتگر غیرخطی کاهش مرتبه یافته

هوری1 در یک مقاله ]17[ یک رؤیتگر کاهش مرتبه یافته ی دینامیکی را برای تشخیص بردار شار رتور استفاده کرده است. مدل نشان داده شده در سمت راست چهارچوب شکل (2-18) یک سیستم مرتبه اول مختلط بر اساس معادله ی رتور (2-8) می باشد.

 

شكل 2‌-‌‌18-  رؤیتگر غیر خطی کاهش مرتبه یافته ؛ بلوک MRAS در ساختمان شکل (2-7) وجود دارد.

 

این مدل ، بردار جریان اندازه گیری شده را به عنوان یک سیگنال ورودی دریافت می‌کند. جبران‌گر نمایش داده شده در سمت چپ یک ورودی اضافی برای مدل تولید می‌کند.

 

که می‌تواند به عنوان یک مؤلفه‌ی جریان استاتور که اثر خطاهای پارامترهای مدل را کاهش می‌دهد تفسیر شود. زاویه انتقال میدان  از رؤیتگر کاهش مرتبه یافته که از متغیر مقاومت رتور مستقل است ، به دست می آید. بهره ی مختلط  پاسخ صحیح دینامیکی رؤیتگر را به وسیله جابجایی قطب حتمی می کند. رؤیتگر کاهش مرتبه یافته به عنوان سیستم تطبیقی مدل مرجع آن گونه که در شکل (2-5) به عنوان یک زیر سیستم برای تخمین سرعت رتور است ، به کار می رود. سرعت تخمینی به عنوان ورودی مدل به کار رفته است.

1 – Hori

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:کنترل سرعت موتور القایی بدون حس‌گر سرعت

بستن منو