پایان نامه ارشد رشته برق بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

1‌.1‌.1‌    الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه تکاملی NSGA-II

الگوریتم NSGA[1] یکی از اولین روش‌های بهینه‌سازی تکاملی چند‌هدفه به شمار می‌رود که در سال 1995 و توسط سرینیواس و دب[2] ارائه شد ]36[. کاربرد این الگوریتم بدلیل وجود برخی مسائل از قبیل پیچیدگی محاسباتی، فقدان نخبه گرایی و عدم وجود رویکردی برای انتخاب مقدار بهینه پارامتر مشارکت، با محدودیت زیادی همراه بود.

یک ورژن جدید الگوریتم NSGA با عنوان NSGA-II در سال 2002 توسط دب[3] توسعه داده شده است که دارای یک الگوریتم رتبه‌بندی مناسبتری است و از نخبه‌گرایی در انتخاب جواب‌ها استفاده شده است و همچنین نیازی به تعیین پارمتر مشارکت نیز ندارد ]37[.

اجراي NSGA-II همانند الگوريتم ژنتيك معمولي است اما با دو دو بخش اضافي ديگر با نام‌هاي مرتب‌سازي نامغلوب (Non-dominated Sorting) و فاصله ازدحام جمعيت (Crowding Distance). در شکل4.3 مراحل مختلف عملکرد الگوریتم NSGA-II نشان داده شده است که هر کدام از این مراحل بصورت زیر تشریح می‌شود.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

Close Menu