پایان نامه ارشد رشته برق طبقه‌بندی سیگنال الکتروکاردیوگرام

عنوان کامل پایان نامه : بهبود طبقه‌بندی سیگنال الکتروکاردیوگرام -ECG- با ماشین بردار پشتیبان و بهینه‌سازی اجتماع ذرات -PSO-SVM-

تکه هایی از این پایان نامه :

انتخاب موجک مادر

ضرایب تبدیل موجک تحت تاثیر فیلترهای اعمال شده به سیگنال هستند، که این فیلترها توسط موجک مادر و تابع مقیاس بدست می­آیند. از اینرو، ضرایب تبدیل موجک با توجه به تابع موجک مادر می­تواند دارای شدت و اندازه­های مختلف باشد. هریک از موجک­های مادر دارای خواصی هستند که آن­ها را از یکدیگر جدا می­سازد. یکی از پرکاربردترین توابع موجک، تابع موجک مادر دابیچیز است .که برخی توابع مادر مانند سیملت و کافلت از روی آن ساخته می­شود و دارای ویژگی­های متفاوت نسبت به دابیچیز هستند. از آنجاییکه توابع موجک مادر از لحاظ نوع و مرتبه متفاوت می­باشند، لذا ضرایب موجک آن­ها از لحاظ زمانی و اندازه دامنه متفاوت است.  این نکته قابل ذکر است که ضرایب خروجی فيلتر پائين گذر(g(n)) شكل اوليه سيگنال را دنبال می­كنند، یعنی کلیات سیگنال معادل فرکانس­های پایین را دربردارند و ضرایب تقریب نام­ گرفتند. همچنين ضرايب خروجی فيلتر بالاگذر(h(n))، جزئيات سيگنال را دربردارند، به همين دليل به اين ضرايب، جزیيات گفته می­شود و نماینده فرکانس­های بالا می­باشند[37].

انتخاب موجک مادر نقش مهمی در استخراج ویژگی سیگنال ها به خصوص سیگنال ECG دارد. از این رو ما از بین موجک‌های مختلف، موجکی را انتخاب می‌نماییم که بیشترین شباهت به سیگنال ECG داشته باشد.در شکل 3-6 انواع دابیچیز[1]ها نشان داده شده است در بین موجک‌های مادر، موجک دابیچیز 6 بیشترین شباهت به سیگنال ECG را دارد که در شکل 3-7 سیگنال ECG با 8 سطح تجزیه و 8 سیگنال جزییات نشان داده شده است[36].

[1] Daubechies

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بهبود طبقه‌بندی سیگنال الکتروکاردیوگرام -ECG- با ماشین بردار پشتیبان و بهینه‌سازی اجتماع ذرات -PSO-SVM-

Close Menu