پایان نامه با موضوع بررسی و ارزیابی نانوحسگر زیستی فیبر نوری جهت شناسایی مواد زیستی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسی و ارزیابی نانوحسگر زیستی فیبر نوری جهت شناسایی مواد زیستی

نانوحسگرهاي زيستي

با ورود علوم و فناوري نانو و فراهم شدن امكان ساخت الكترودهايي در مقياس بسيار كوچك، ساخت حسگرهاي نانومتري نيز ميسر شد. اين حسگرها به لحاظ دارا بودن سايز نانومتري و كاربردشان در محيط هاي زيستي، نانوبيوسنسور (نانوحسگر زيستي) نامگذاري شدند. نانوحسگرهاي زيستي الكترودهاي بسيار كوچكي در اندازهء نانومتري و ابعاد سلولي هستند كه از طريق تثبيت آنزيم هاي خاصي روي سطح آنها، نسبت به تشخيص گونه هاي شيميايي يا بيولوژيك مورد نظر در سلول ها حساس شده اند. از اين حسگرها براي آشكارسازي و تعيين مقدار گونه ها در سيستم هاي بيولوژيك استفاده مي شود. اين تكنيك، روش بسيار مفيدي در تشخيص عبور بعضي ملكول ها از ديواره يا غشاي سلولي است.

در طي دههء گذشته، با پيشرفت فناوري ساخت فيبر نوري و ساخت نانوفيبرها، در پژوهش هاي پزشكي و بيولوژيك نيز تحول عظيمي صورت گرفته و فناوري ساخت حسگرهاي زيستي و دانش توليد نانومتريِ اين ابزارها روزبه روز گسترش يافته است. اين حسگرها به لحاظ استفاده از فيبر نوري در ساختارشان «حسگرهاي نوري» ناميده شده اند و به دو دستهء شيميايي و بيولوژيكي تقسيم مي شوند. بسته به اينكه بخواهيم اين حسگر را براي تجزيهء گونهء داخل سلول، مايع بيولوژيك بين سلولي يا داخل خون به كار ببريم، ابعاد نوك حسگر، زاويهء مخروطي شدن نوك آن و ميزان نرمي پوشش روي فيبر متفاوت خواهد بود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسی و ارزیابی نانوحسگر زیستی فیبر نوری جهت شناسایی مواد زیستی

بستن منو