پایان نامه با موضوع بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

1‌.1‌.1‌    جستجوی چند‌هدفه

در آغاز بخش 2.3 اهداف بهینه‌سازی یک مسئله MOP اشاره شد. متناسب با این سه هدف باید دو مسئله مهم را زمانی‌که از الگوریتم تکاملی برای حل MOPها استفاده می‌شود، مد نظر قرار دارد:

الف) نحوه تخصیص برازندگی و چگونگی هدایت فرآیند جستجو به سمت مجموعه بهینه پارتو.

ب) چگونگی حصول یک جمعیت منظم و متنوع به منظور جلوگیری از همگرایی زود هنگام و بدست آوردن یک مجموعه غیرغالب با گستردگی و توزیع مناسب.

در این پایان‌نامه هدف استفاده از الگوریتم‌های تکاملی در دستیابی به راه‌حل‌های بهینه است. بنابراین در زیر به بررسی دو الگوریتم تکاملی معروف در بهینه‌سازی چند‌هدفه می‌پردازیم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

Close Menu