پایان نامه برق:تاثیر شیارهای استاتور و روتور بر پارامترهای الکتریکی ماشین با اعمال خطای سیم پیچ سه فاز

عنوان کامل پایان نامه :تاثیر شیارهای استاتور و روتور بر پارامترهای الکتریکی ماشین

تکه هایی از این پایان نامه :

نتایج شبیه سازی ماشین القایی در اثر خطای سیم پیچ در شیارهای استاتور

در این قسمت با توجه به مبانی ارائه شده، در تعداد 50 عدد از حلقه های فاز A استاتور خطا ایجاد شده است. همانطور که در قسمت مبانی تئوری ارائه شده است، این خطا، بر روی اندوکتانس های استاتور و اندوکتانس های متقابل بین روتور و استاتور تاثیر می گذارد. نتایج این شبیه سازی بصورت نمودار های زیر ارائه شده است.

در ابتدا جریان ماشین در خطای حلقه به حلقه در حالت راه اندازی و بدون بار که در فاز A رخ داره است بصورت منحنی زیر مشخص شده است.
نمودار3- 3جریان ماشین در خطای حلقه به حلقه در حالت راه اندازی و بدون بار

همانطور که از منحنی بر می آید، در مقایسه با منحنی جریان ماشین در حالت سالم، می توان به این نتیجه رسید که پارامتر تعریف شده که همان زمان مورد نیاز برای سپری شدن رفتار گذرای ماشین است، با اعمال خطای سیم پیچ به ماشین، زمان گذرای جریان طولانی تر شده است که باعث آسیب به ماشین خواهد شد. عملکرد ماشین با جریان بالا در اولین مرحله باعث وارد شدن آسیب های عایقی به ماشین خواهد شد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تاثیر شیارهای استاتور و روتور بر پارامترهای الکتریکی ماشین

Close Menu