پایان نامه برق با موضوع:خودروهای هايبريد برقی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودروهای هایبرید برقی

تکه هایی از این پایان نامه :

مدل باتری[13]

با توجه به حذف اثر دما-گرمايی و حالتهای گذرا در باتری معادله باتری بصورت معادله (38-1) می باشد که تنها متغير آن حالت شارژ باتری می باشد:

(38-1)

معادل مداری باتری براساس مدل استاتيکی آن بصورت شکل(21-1) می باشد:

 

براساس شکل فوق و معادله باتری ، Rint مقاومت داخلی باتری و Voc ولتاژ مدار باز می باشند که هر دو تابعی از حالت شارژ باتری می باشد. Qb ماکزيمم شارژ باتری و Rt مقاومت ترمينال باتری می باشد. باتری به علّت مشخصّه غير خطّی و نامتقارن و بازدهی نسبتاً پايين نقش مهمی را در عملکرد خودرو هايبريد بازی می کند. شکل (22-1) منحنی مشخصه های مربوط به بازده باتری در حالت شارژ و دشارژ نشان می دهد.

 

همانطور که مشاهده می شود، بازده دشارژ باتری در SOC های پايين کاهش می يابد و بازده شارژ باتری در ناحيه SOC بالا کاهش می يابد. بهرحال باتری بايد در سطوح توان پايين هم در حالت شارژ و هم در حالت دشارژ برای بازده بالا کار کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودروهای هایبرید برقی

Close Menu