پایان نامه برق با موضوع نظریه گراف

عنوان کامل پایان نامه :ارائه الگوريتمي جهت جزيره سازي سيستمهاي قدرت با حفظ معيارهاي امنيت 

تکه هایی از این پایان نامه :

پايداری فرکانس

پايداري فركانسي به معني توانايي سيستم قدرت در نگهداري فركانس حالت دايم پس از وقوع يك اغتشاش شديد دز سيستم است كه نتيجه اغتشاش نامتعادلي بزرگ در توليد و مصرف مي‌باشد. و بستگي به توانايي سيستم در نگهداري و يا برگرداندن نقطه تعادل بين بار و توليد با حداقل مقدار از دست دادن بار دارد [87].

اكثريت مقالات در بحث پايداري به پايداري ولتاژ و زاويه بار پرداخته‌اند و ناپايداري فركانس اغلب ناديده گرفته شده است. يك دليل ساده براي اين امر آن است كه بسياري از سيستمهاي قدرت در دنيا بسيار بزرگ و به هم پيوسته بوده و امكانات زيادي براي مانور در ارايه توان و تسهيم‌ ذخيره چرخان خود دارا مي‌باشند كه اين امر باعث سفتي و مقاومت سيستم در مقابل تغييرات بزرگ در توليد و مصرف شده است به طوري كه تغييرات بزرگي بايستي روي دهد تا اينكه فركانس به يك نقطه كار جديد منتقل شود. تحقيقات شركت WECC‌ در آمريكا نشان مي‌دهد كه از دست دادن 1250 مگاوات باعث افت فركانسي حدود 15/0 هرتز از مقدار نامي 60 هرتز خواهد شد كه اين امر ممكن است با از دست‌دادن يك واحد نيروگاهي بزرگ و يا خروج يك خط انتقال بلند باشد. در مقايسه با آن يك سيستم كوچكتر (مانند شبکه انگليس و ولز) ممكن است تنها با از دست دادن 1320 مگاوات توليد تغييرات فركانس آن از مقدار پايه 50 هرتز حدود 5/0 هرتز باشد. این مقدار افت فرکانس در كشور ايرلند تنها با از دست دادن حدود 260 مگاوات ايجاد مي‌شود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:ارائه الگوريتمي جهت جزيره سازي سيستمهاي قدرت با حفظ معيارهاي امنيت 

Close Menu