پایان نامه درباره:بررسی سلول بهبودیافته

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : کاهش جریان نشتی در گیت قابل برنامه ریزی میدانی

تکه هایی از این پایان نامه :

روش اجرای تحقیق

 

در این قسمت به تشریح روش اجرای این تحقیق خواهیم پرداخت در این تحقیق برآنیم تا با استفاده از بررسی و شبیه سازی سلول پایه و سلول پیشنهادی جدید توسط نرم افزار HSPICE که یکی از            نرم افزار­های کاربردی و مهم در شبیه­سازی مدارهای مجتمع دیجیتال می­باشد که با استفاده از آن به      شبیه­سازی مدار دیجیتال سلول حافظه که پیش از این طراحی شده خواهیم پرداخت پس از آن به ارائه یک معماری جدید با توجه به اصولی که برای بهبود این مدار در نظر گرفتیم اقدام به بهبود دادن پارامتر مورد نظر این تحقیق یعنی جریان نشتی که در بخش مربوط به ادبیات تحقیق به این پارامتر اثر گذار اشاره شد و تعریف و تاثیر این پارامتر در نحوه عملکرد مدارو کاهش توان مصرفی ایستا ناشی از جریان نشتی در ترانزیستور می باشد.

در ادامه شماتیک مداری مربوط به سلول پایه آورده شده که دراین مدار با تمرکز برروی جداسازی عناصر که داده را نگهداری می کند از عناصری که داده را می خوانند سعی در بهبود عملکرد این مدار شده.با شبیه شازی شماتیک این مدار و بررسی نتایج خروجی های نرم افزار HSPICE و شبیه سازی سلول جدیدی که هدف این تحقیق می باشد و بررسی نتایج خروجی و ارائه دو معماری جدید و در نهایت سعی در مقایسه عملکرد دو مدار و نتیجه گیری از خروجی ها و بررسی پارامتر مورد نظر که همان جریان نشتی می باشد به نتیجه نهایی می رسیم.ابتدا با شبیه سازی سلول پایه ارائه شده شروع می کنیم سپس به بررسی و مشاهده خروجی های آن می پردازیم که شامل نقاط کار ترانزیستورها تمرکز برروی جریان نشتی مورد نظر در سلول و مشاهده پارامترهای ترانزیستور شرایط کاری مدار و در نهایت مشاهده شکل موج­های خروجی عملکرد مدار می­پردازیم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: کاهش جریان نشتی در گیت قابل برنامه ریزی میدانی

بستن منو