پایان نامه درباره:بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

1‌.1‌.1‌    الگوریتم بهینه‌سازی تکاملی یک‌هدفه Krill Herds

زمانی‌که شکارچیانی چون ماهیگیران، پنگوئن‌ها یا پرندگان دریایی به کریل‌ها حمله می‌کنند، با حذف کریل‌ها چگالی آن‌ها را کاهش می‌دهند. ترکیب‌بندی گروه‌های کریل پس از شکار به پارامترهای زیادی وابسته است. گرد آمدن کریل‌های واحد فرآیندی چند‌هدفه است که دو هدف اصلی را دنبال می‌نماید: 1) افزایش چگالی کریل‌ها 2) رسیدن به غذا. در الگوریتم بهینه‌سازی مبتنی بر گروه‌های کریل این فرآیند به منظور ایجاد یک الگوریتم فراابتکاری جدید برای حل مسائل بهینه‌سازی بکار گرفته شده است. جذب کریل وابسته به چگالی (افزایش چگالی) و یافتن غذا (نواحی با تمرکز غذای بالا) به عنوان اهدافی استفاده می‌شوند که نهایتا باعث گرد هم آمدن کریل‌ها حول مینیمم سرتاسری می‌شوند. در این فرآیند یک کریل واحد زمانی که در جستجوی بالاترین چگالی و غذاست، به طرف بهترین حل حرکت می‌کند که عبارت است از: هرچه فاصله به چگالی بالا و غذا کمتر باشد، تابع هدف کمتر است. به طور کلی برخی ضرایب برای استفاده از رفتارگروهی چند‌هدفه برای یک هدف یکتا باید تعیین گردد. در الگوریتم ارائه شده این ضرایب بر اساس یک مرور ادبیات تخصصی بر مشاهدات تجربی رفتار کریل‌ها و همچنین پس از مطالعات آزمایشی تعیین شده‌اند ]35[.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

بستن منو