پایان نامه درباره:شبیه سازی عددی سلول خورشیدی مبتنی بر نانو نوار گرافن با استفاده از روش تابع گرین غیرتعادلی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : شبیه­ سازی عددی سلول خورشیدی مبتنی بر نانو نوار گرافن با استفاده از روش تابع گرین غیرتعادلی(NEGF)

1-1-1-1-          ساختار نواری مخروطی

همان طور که در بخش ساختار اتمی گفته شد، تنها الکترون آزاد در گرافن همان الکترون متعلق به اربیتال pz است که همه­ی ویژگی­های الکتریکی آن را توصیف می­کند.

در ناحیه­ی اول بریلوئن[1]، دو نقطه­ی K و K’ وجود دارند که در آن­ها نوارهای ظرفیت و هدایت به یکدیگر می­رسند و تقاطع نوارها[2] رخ می­دهد؛ به این دو نقاط دیراک گفته می­شود.

ساختار نواری گرافن با در نظر گرفتن تنها در همکنش­ با نزدیکترین همسایه[3]، در محاسبات تنگ بست[4] برای الکترون­های نزدیک به نقاط دیراک از رابطه­ی (‏2‑1) محاسبه­ می­شود که با بسط این رابطه حول نقاط دیراک به رابطه­ی (‏2‑2) دست می­یابیم[[i]]

 

علامت­های مثبت و منفی در این روابط،به ترتیب، اشاره به نوارهای هدایت و ظرفیت دارند و a از رابطه­ی )‏2‑3)  محاسبه می­شود. همچنین vF بیانگر سرعت فرمی بوده و از رابطه­ی )‏2‑4) به دست می­آید و q تکانه[5] نسبت به نقطه­ی دیراک و acc طول پیوند است.

این ساختار نواری خطی بسیار شبیه به طیف دیراک برای فرمیون­های بدون جرم است، به همین دلیل به حامل­های بار در گرافن، فرمیون­های دیراک نیز گفته می­شود[74].

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: شبیه ­سازی عددی سلول خورشیدی مبتنی بر نانو نوار گرافن با استفاده از روش تابع گرین غیرتعادلی(NEGF) 

بستن منو