پایان نامه درباره ضرورت بررسی اثر شارژ خودروهای الکتریکی بر پیری ترانسفورماتورهای توزیع

عنوان کامل پایان نامه :تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع

تکه هایی از این پایان نامه :

شبیه سازی دمای محیط

برای انجام کار اطلاعات دمای هوا مربوط به شهر سیرجان از اداره هوا شناسی این شهردر یک دوره دو ساله اخذ شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد. اطلاعات دمای محیط در این شهر در بازه زمانی 15 دقیقه ثبت شده و مربوط به یک دوره زمانی دو ساله می‌باشد. با توجه به موجود بودن جزئیات زمانی دما و به لحاظ ساده سازی محاسبات، با معدل‌گیری از دمای محیط در هر 15 دقیقه متناظر در90 یا93 روز در هر فصل، متوسط دمای هر فصل در هر 15 دقیقه محاسبه می‌گردد. به این ترتیب برای هر فصل دو روز نوعی و برای دو سال جمعاً 8 روز نوعی برای چهار فصل بدست می‌آید که هر روز نوعی شامل 96 داده دما برای هر 15 دقیقه است. با استفاده از پروفایل دما ما قادر به اندازه گیری کمی میزان کاهش عمر و همچنین متوسط کاهش عمر برای هر فصل خواهیم بود. شکل(3-2) پروفایل دمای محیط برای روز نمونه تابستان و زمستان را نشان می‌دهد.

شکل(3-2)پروفایل دمای محیط برای برای زمستان وتابستان

 

همانگونه که از نمودار فوق مشخص می‌شود در شرایط اقلیمی منطقه شهرستان سیرجان، اختلاف دما در تابستان و زمستان برای این منطقه قابل ملاحظه است. از اینرو انتخاب روز نوعی تابستان و زمستان برای ارزیابی  میزان نرخ از دست رفتن عمر ترانسفور ماتور در این دو فصل با توجه به دارا بودن ماکزیمم اختلاف (حدود 20 درجه سانتی گراد) انجام شده است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع

Close Menu