پایان نامه در مورد جزيره سازي سيستمهاي قدرت با حفظ معيارهاي امنيت

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :ارائه الگوريتمي جهت جزيره سازي سيستمهاي قدرت با حفظ معيارهاي امنيت 

تکه هایی از این پایان نامه :

– استراتژی جزیره سازی

مفهوم ساده آن به عنوان مجموعه نقاط جزیره‌سازی است. با فرض اینکه برای هر خط دو حالت بهره‌برداری on/off وجود دارد که بصورت باینری نمایش داده می‌شوند. یک مجموعه کاندیدا به معنی ترکیبی از چیدمان متغیرهای باینری است. استراتژی جداسازی دارای مفهوم کلی‌تری است که شامل نه تنها نقاط جداسازی است بلکه شامل لحظات عمل آنها و همچنین ترتیب عمل آنها نیز می‌باشد.

2-11-1- فضای جستجوی اصلی (واقعی)

تمامی استراتژیهای ممکن شامل فضای جستجوی استراتژی اصلی می‌باشد. در صورتیکه تمامی خطوط اجازه باز شدن داشته باشد در این صورت اندازه فضای جستجوی اصلی از مرتبه ⁿ2 است که در آنn  تعداد خطوط موجود در شبکه است.

2-11-2- استراتژی شدنی

استراتژیهای جزیره‌سازی که قیود SSC، PBC و SEC را ارضا کند عضو استراتژیهای شدنی است. یک استراتژی شدنی همیشه یک استراتژی صحیح برای جزیره‌سازی نیست چراکه بحث پایداری گذاری جزایر در استراتژی شدنی جزایر منظور نشده است و پایداری گذاری یک سیستم قدرت تا حدود زیادی به لحظه کلیدزنی بستگی دارد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:ارائه الگوريتمي جهت جزيره سازي سيستمهاي قدرت با حفظ معيارهاي امنيت 

Close Menu