پایان نامه رشته برق:ارتقاء وضوح تصویر رنگی از روی رشته ای از تصاویر وضوح پایین

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :ارتقاء وضوح تصویر رنگی از روی رشته­ای از تصاویر وضوح پایین

1‌.1‌.1‌    بررسی روش­های متفاوت بازسازی و تاثیر تنظیم­کننده­ها

در آزمایش اول، با توجه به بردارهای صحیح حرکت (جدول3-‌‌1)، PSF مشخص و بدون در نظر گرفتن اثر نویز، به بازسازی تصاویر کم وضوح می­پردازیم. ابتدا با استفاده از درونیابی دوسویه، یکی از تصاویر کم وضوح را با مقیاس 4 بزرگنمایی می­کنیم. همانگونه که از شکل 3-6(ج) مشخص است، کیفیت تصویر ایجاد شده به شدت پایین است و نتوانسته جزئیات تصویر را بازسازی کند. در ادامه با استفاده از فرآیند غیر تکراری شیفت و اضافه کردن[1] که در [39] مطرح شده است، تصویر HR را بازسازی می­کنیم. در این روش، با قرار دادن مقادیر صفر بین پیکسل­های تصاویر کم وضوح، فریم­های LR به شبکه HR نگاشت پیدا می­کنند (مطابق شکل 3-1) ، سپس این تصاویر با توجه به جابجایی بین فریم­های همجوار در یک شبکه HR  قرار خواهند گرفت. شکل 3-6(د)، نتیجه بازسازی تصویر را با این روش نشان می­دهد.

این روش در مقایسه با درونیابی دوسویه عملکرد بهتری دارد اما تصویر ایجاد شده مات است و کیفیت مطلوبی ندارد. معمولا برای بالا بردن کیفیت تصویر بازسازی شده در فرآیندهای تکرار شونده، از این روش به عنوان مقدار اولیه تصویر HR استفاده می­شود. شکل 3-6(ه)، بازسازی تصویر را با معیار Half-quadratic و بدون استفاده از تنظیم کننده­ را نشان می­دهد. مطابق این شکل، در بازسازی تصویر بدون استفاده از تنظیم کننده­ها، فضای خالی بین پیکسل­ها به خوبی تخمین زده نمی­شود و در مناطق بدون لبه ( نواحی صاف تصویر) تصویر یکنواخت نیست.  با کاهش تعداد فریم­های LR ، مکان پیکسل­های صفر تصویر افزایش می­یابد. بازسازی تصویر با در نظر گرفتن تنظیم کننده BEP ، با پیاده­سازی معادله (3-31) قابل اجراست. همانگونه که در شکل 3-6(و) نشان داده شده است، در این بازسازی علاوه بر یکنواخت کردن مناطق صاف، لبه­ها نیز به خوبی حفظ شده اند و تصویر نهایی تیز می­باشد. پارامترها در این روش به صورت، λ=0.08، α=0.4، P=2، β=2 و c=5 است. شکل 3-7، این فرآیند را برای تصویر «اعلامیه» نشان می­دهد. پارامترها برای این تصویر به صورت، λ=0.08، α=0.4، P=2، β=2 و c=5 است.

[1] Shift and add

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: ارتقاء وضوح تصویر رنگی از روی رشته­ای از تصاویر وضوح پایین

Close Menu