پایان نامه رشته برق:مدل‌سازی حرکت قطار و توان تراکشن

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

1‌.1‌.1‌    شبیه‌ساز حرکت قطار

در واقع شبيه‌ساز حركت يك قطار با استفاده از رابطه لومونوسوف توسعه داده مي‌شود. شماتيك كلي شبيه‌ساز حركت يك قطار در شكل 9.4 نشان داده شده است ]9[. در شكل 9.4 چهار بخش اصلي شبيه‌ساز حركت قطار آورده شده است. عملكرد و جزئيات هر كدام از اين بلوكها به شرح زير است:

 

شكل 9.4 : بلوك دياگرام شبيه‌ساز حركت يك قطار

پروفيل سفر: پروفيل سفر شامل سيستم سيگنالينگ، اطلاعات جغرافيايي، حد سرعت و موقعيت ايستگاه‌ها مي‌باشد كه تماماً براي يك مسير معین از پیش تعیین شده‌اند. در شبيه‌سازي، پروفيل‌هاي سفردر يك look-up table ذخيره مي‌گردند.

ورودي كنترل عملياتي: شبيه‌ساز حركت قطار، شتاب قطار را از داده‌هاي ذخيره شده در پروفيل سفر و ورودي كنترلي از سوي راننده، تعيين مي‌كند.

ذخيره كننده اطلاعات سفر: براي نشان دادن نتايج شبيه‌سازي، نتايج خروجي در بخش ذخيره كننده اطلاعات سفر ذخيره مي‌شود. در هر گام زماني، وضعيت‌هاي وسيله نقليه شامل فاصله قطار از ايستگاه، سرعت قطار، انرژي و زمان سپری شده ذخيره مي‌گردند.

 شبيه‌ساز حركت يك قطار: وظيفه اين بلوك، تعيين سوييچ وضعيت بر مبناي وضعيت فعلي و غيره مي‌باشد، تا اينكه وضعيت نهايي بدست آيد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

Close Menu