ارائه الگوريتمي جهت جزيره سازي سيستمهاي قدرت با حفظ معيارهاي امنيت -دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : ارائه الگوريتمي جهت جزيره سازي سيستمهاي قدرت با حفظ معيارهاي امنيت 

تکه هایی از این پایان نامه :

2-8-1-تعريف حذف بار

بر اساس تعريف NERC‌، حذف بار عبارتست از فرايند حذف سنجيده (چه دستي و چه به صورت اتوماتيك) از قبل تعيين‌شده تقاضاي مصرف‌كننده از سيستم قدرت در پاسخ به شرايط غير عادي براي حفظ يكپارچگي و حداقل‌سازي كل خروجهاي مصرف‌كنندگان در طول حوادث شديدي كه باعث افت فركانس در سيستم مي‌گردد. بارزدايي تطبيقي براي حفظ امنيت توليد و سيستمهاي انتقال به هم پيوسته مورد نياز است. چنين برنامه‌اي براي حداقل‌سازي خطر فروپاشي كل سيستم ضروري است تا ادوات توليد و انتقال را از آسيب ديدن باز دارند كه براي ارايه يك بازيابي سنجيده و كمك به افزايش قابليت اطمينان سيستم قدرت يكپارچه انجام مي‌گيرد [93-92]. بارزدايي‌هايي كه به دليل افت فركانس شبكه صورت مي‌گيرد بايستي به نحوي كنترل شوند كه تعادل توليد و مصرف را حفظ كنند تا امكان بازيابي سريع سرويس انرژي الكتريكي به مصرف‌كننده‌گاني كه برق خود را از دست داده‌اند وجود داشته باشد و نيز هر جا كه ضروري باشد اتصالات دوباره سيستم انتقال برقرار شود. در روش ارايه شده در اين مقاله شبكه قدرت به يك سري جزيره تقسيم مي‌گردد. برخي از اين جزاير پربار و برخي ديگر كم‌بار هستند. در حالت كلي در يك جزيره پربار، شرايط بهره برداري سخت‌تر است. فركانس سيستم مي‌تواند به دليل كمبود توليد افت كند. در صورتي كه افت فركانس از يك مقدار معين (حدود 5 درصد از مقدار نامي) كمتر باشد، سيستم حفاظتي ژنراتورها وارد عمل شده و آن را از مدار خارج خواهد كرد. در اين جزاير حتي كاهش بيشتر توليد و افت بيشتر فركانس نيز ممكن است روي دهد. در بدترين حالت چنين جزيره‌هايي ممكن است از هم فرو بپاشند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:ارائه الگوريتمي جهت جزيره سازي سيستمهاي قدرت با حفظ معيارهاي امنيت 

Close Menu