ارتقاء وضوح تصویر رنگی از روی رشته ای از تصاویر وضوح پایین-دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :ارتقاء وضوح تصویر رنگی از روی رشته­ای از تصاویر وضوح پایین

تکه هایی از این پایان نامه :

1‌.1‌     فراتفکیک پذیری در حوزه فرکانس

دیدگاه حوزه فرکانس از اعوجاج­های موجود در تصاویر LR  به منظور بازسازی تصویر HR استفاده می­کند. تی­سای و هانگ [24] ، ابتدا رابطه­ی بین تصویر وضوح بالا را با تصاویر کم وضوح شیفت یافته در حوزه فرکانس، بدست آوردند. دیدگاه حوزه فرکانس مبتنی بر اصول کلی زیر است :

  • خاصیت جابجایی تبدیل فوریه
  • رابطه اعوجاج بین تبدیل فوریه پیوسته (CFT) تصویر HR و تبدیل فوریه گسسته (DFT) تصاویر LR
  • با فرض اینکه تصویر HR اصلی باند محدود است.

این ویژگی­ها، امکان نوشتن CFT تصویر با وضوح بالا را با استفاده از ضرایب DFT تصاویر LR، فراهم می­سازد. برای مثال، فرض می­کنیم که دو سیگنال یک بعدی که زیر نرخ نایکوئیست نمونه برداری شده­اند، موجود می باشند. از سه قاعده بالا، سیگنال­های LR با اعوجاج می­توانند به سیگنال HR بدون اعوجاج تجزیه شوند. تصویر HRپیوسته را با  و CFT آن را به صورت  در نظر می­گیریم. تنها حرکت در حوزه فرکانس در نظر گرفته می­شود. K-امین تصویر شیفت یافته به صورت  است، که  و  مقادیر اختیاری اما مشخص می­باشند، وk=1,2,….K  .

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:ارتقاء وضوح تصویر رنگی از روی رشته­ای از تصاویر وضوح پایین

Close Menu