بررسی و استخراج الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره متمرکز و غیر متمرکز و مقایسه کارایی آن ها-پایان نامه برق

عنوان کامل پایان نامه :بررسی و استخراج الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره متمرکز و غیر متمرکز و مقایسه کارایی آن ها

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- مقدمّه

در آشکارسازی غیر متمرکز، همان گونه که پیشتر نیز ذکر گردید، تنها به آشکارسازی سیگنال کاربری خاص علاقمندیم که سیگنال ارسالی آن، بخشی از سیگنال دریافتی مان است. این مورد به طور مثال، در مورد سیستم های تلفن همراه، در مورد Downlink برقرار است که در آن از تمامی آنچه دریافت می داریم، تنها به اطلاعات موجود در سیگنالی خاص علاقه داریم.

بنابراین، در این مورد برخورداری از شکل موج های امضای تمامی کاربران موجود امکان پذیر نیست. هم چنین با توجه به مسائل امنیتی دسترسی به چنین اطلاعاتی معقول نیز نمی باشد. پس باید به دنبال روش هایی بود که تنها مبتنی بر دارایی اطلاعات کاربری خاص هستند. این اطلاعات می تواند رشته ای از داده های آموزشی باشد یا حتی تنها به داشتن شکل موج امضای گیرنده مطلوب و هم زمانی با آن محدود گردد [2].

بنابراین آشکارسازی غیر متمرکز را می توان به آشکارسازهای مبتنی بر دریافت رشته های آموزشی و آشکارسازهای کور به گونه ای که در ادامه شرح داده می شود، تقسیم بندی نمود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:بررسی و استخراج الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره متمرکز و غیر متمرکز و مقایسه کارایی آن ها

Close Menu