تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع:پایان نامه برق

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع

تکه هایی از این پایان نامه :

2-2-1- سرمایه گذاری افزایشی در ساعت های پیک

در شکل‌های2-4و2-5 سرمایه‌گذاری افزایشی مورد نیاز در ساعت های پیک برای سناریوهای مختلف در دو منطقه A وB به تفکیک هزینه سرمایه گذاری و نگهداری برای تجهیزات و خطوط فشار ضعیف، ترانسفورماتورهای فشار متوسط به فشار ضعیف، شبکه های فشار متوسط و فشارقوی نشان داده شده است. سرمایه گذاری افزایشی به عنوان درصدی از هزینه سرمایه گذاری شبکه مبنا بدون خودرو الکتریکی بیان شده است. همانگونه که از شکل‌ها پیدا است هزینه افزایشی سرمایه گذاری در بخش فشار ضعیف برای شبکه A و ترانسفورماتورهای فشار متوسط به فشارضعیف برای منطقه B قابل ملاحظه است .

تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای اتصال خودروهای الکتریکی به شبکه، در بخش فشار شبکه توزیع قرار می‌گیرد. مقایسه شکهای2-4 و2-5 نیز نشان می‌دهد که بخش زیادی از هزینه افزایشی سرمایه گذاری و نگهداری، مربوط به شبکه فشار ضعیف بوده و سرمایه گذاری برای ضریب نفوذ یکسان خودرو الکتریکی در منطقه A بیشتر از منطقهB است که دلیل آن بالاتر بودن تراکم جمعیت، و بالاتر بودن هزینه نصب تجهیزات جدید در منطقه A است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع

Close Menu