تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع-دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع

تکه هایی از این پایان نامه :

2-2-4-تلفات افزایشی انرژی

اثر اتصال خودروهای الکتریکی به شبکه روی تلفات توان در ساعات غیر پیک، جایی که اغلب خودروها به شبکه متصل بوده محاسبه و در نمودار میله‌‌‌ای در مرجع ]3 [نشان داده شده است. تلفات انرژی بصورت قابل توجهی در ساعات غیر پیک، به نسبت شرایط مبنا و بدون خودرو افزایش پیدا می‌کند. اندازه‌گیری و محاسبات انجام شده نشان می‌دهد تلفات افزایشی با افزایش تعداد خودروها بیشتر می‌شود. از طرف دیگر مقایسه تلفات توان در دو منطقه نشان می‌دهد تلفات در منطقه A نسبت به منطقه B بیشتر است که به دلیل تراکم بالای بار در منطقهA  است.

بررسی انجام شده نشان می‌دهد تلفات توان در ساعات غیر پیک می‌تواند به 40% تلفات مبنا در ضریب نفوذ 62% برسد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع

Close Menu