تشخیص گوینده در محیط شامل چند گوینده با استفاده از ماشین بردار پشتیبان-پایان نامه برق

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :تشخیص گوینده در محیط شامل  چند گوینده با استفاده از ماشین بردار پشتیبان

تکه هایی از این پایان نامه :

2-2-2-استخراج ویژگی[1]

یکی از نکات مهم در پیاده سازی VADها، انتخاب ویژگی و یا ویژگی هایی است که بتوان به کمک آنها به تمایز دو ناحیه سکوت وگفتار پرداخت. در این مرحله پارامترهای مورد نیاز از فریم مربوطه استخراج می شوند. عموما پارامترهایی انتخاب می شوند که فاکتور خوبی برای تمایز[2] نواحی سکوت و غیر سکوت از هم باشند. از یک دیدگاه میتوان ویژگی های سیگنال گفتار را به دو دسته زیر تقسیم نمود:

1-ویژگی هایی که با مفاهیم سطح بالایی مانند: گویش(لهجه)، بستر سخن، شیوه ی صحبت کردن فرد خاص و مواردی مانند شرایط احساسی گوینده سرو کار دارند.

2-ویژگی هایی که با مفاهیم سطح پایینی مانند: فرکانس گام[3] (فرکانس پایه ای که تحت آن ارتعاش تارهای صوتی انجام می شود.) شدت صوت، فرکانس های مشتق[4]، خود همبستگی[5] طیفی سرو کار دارند. در حالت کلی این ویژگی ها با تحلیل طیف سیگنال در بازه های کوتاه زمانی بدست می آیند.[79] شمای کلی سیستم استخراج ویژگی در شکل (2-3) نشان داده شده است.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تشخیص گوینده در محیط شامل  چند گوینده با استفاده از ماشین بردار پشتیبان

بستن منو