دانلود پایان نامه ارشد:تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع

تکه هایی از این پایان نامه :

2-2-3- انتقال زمان شارژ به ساعات غیر پیک

بر طبق شواهد ارائه شده در مقاله، هر دو منطقه A وB شبکه های توزیع برای تامین بار مصرفی در حالت پیک طراحی شده است که می‌تواند توان مورد نیاز خودروها را بدون نیاز به تقویت شبکه تامین کند. لذا ایده جابجایی دوره شارژ از زمان پیک به غیر پیک قابل طرح است.

برای کاهش هزینه سرمایه گذاری با انتقال شارژ خودروها از ساعات پیک به ساعات غیر پیک، هزینه سرمایه‌گذاری در ساعات پیک کاهش پیدا می‌کند. البته بدیهی است در صورت انتقال شارژ همه خودروها به ساعات غیر پیک امکان بروز اضافه بار در تجهیزات سیستم توزیع و نیاز به تقویت ساختار وجود دارد.

سرمایه گذاری اولیه بمنظور تامین برق خودروهای الکتریکی برای هر دو ناحیه بر اساس درصد سرمایه گذاری حالت مبنا و بدون در نظر گرفتن انتقال دوره شارژ محاسبه شده است. با انتقال دوره شارژ از ساعات پیک به غیر پیک، هزینه سرمایه گذاری کاهش پیدا کرده و تفاضل آنها بعنوان صرفه جویی سرمایه گذاری بصورت درصدی از سرمایه گذاری افزایشی اولیه محاسبه و در مرجع ]3 [نشان داده شده است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع

Close Menu