دانلود پایان نامه ارشد:طراحی الگوريتم های تخصيص نرخ بهينه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :طراحی الگوريتم های تخصيص نرخ بهينه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده

تکه هایی از این پایان نامه :

روش هاي صف بندي با كار مداوم

 

در اين نوع صف بندی تا زمانی که بسته ای برای ارسال وجود داشته باشد، پهنای باند تخصيص می يابد و يا بعبارت ديگر، پهنای باند، بلا استفاده  نخواهد ماند.

در شكل(2-3)، ريل نشانگر ظرفيت موجود و هر واگن نشانگر يك بسته مي باشد و همواره ظرفيت خط مورد استفاده قرار مي گيرد. كه دراين دسته مي توان روش هاي صف بندي با اولويت مطلق4 و روش صف بندي عادلانه5 را نام برد. در روش اولويت مطلق به برخي ارتباط ها بطور مطلق و بدون شرط حق استفاده از منابع لينك را مي دهند ولي در روش صف بندي عادلانه هر ارتباط بر حسب يك وزن خاص حق استفاده از منابع را دارد.

الگوريتم هاي صف بندي با كار مداوم از قبيل WFQ6، WRR7 ،  FIFO8، GPS9 و …  در روش مورد استفاده براي انتخاب صف مناسب با هم متفاوتند[36-42]. در ساده ترين نوع، از تقدم محض براي الگوريتم صف بندي استفاده مي شود كه در آن صف هاي با اولويت كمتر فقط وقتي سرويس دهي
مي شوند كه هيچ بسته اي در صف هاي با اولويت بالاتر موجود نباشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:طراحی الگوريتم های تخصيص نرخ بهينه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده

Close Menu