دانلود پایان نامه ارشد ارائه الگوريتمي جهت جزيره سازي سيستمهاي قدرت با حفظ معيارهاي امنيت

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : ارائه الگوريتمي جهت جزيره سازي سيستمهاي قدرت با حفظ معيارهاي امنيت 

تکه هایی از این پایان نامه :

مطالعات انجام گرفته در حوزه جزيره‌سازي

جزيره‌سازي سيستم قدرت مي‌تواند به طور موثري از فروپاشي كلي جلوگيري كند. استراتژي كنترلي كه نحوه شكستن سيستم را به جزاير كوچكتر مشخص مي‌كند بايستي به صورت زمان واقعي انجام گيرد. در [85] روش دياگرام OBDD (Ordered Binary Decision Making ) پيشنهاد داده شده است كه براي جستجوي استراتژي شكستن سيستم با در نظرگرفتن محدوديتهاي حالت دايم، يعني تعادل توليد و مصرف و نيز محدوديتهاي مربوط به ظرفيت قابل انتقال خطوط بكار رفته است. در اين مقاله نويسندگان نشان داده‌اند كه بدون اعمال هيچگونه كنترلهاي اصلاحی استراتژي جزیره‌سازی ممكن است جزاير ناپايداري را ارايه كند. هر كدام از استراتژيهاي عملي شكستن سيستم نه تنها محدوديتهاي حالت دايم را ارضا مي‌كند بلكه جزاير پايداري را توليد مي‌كند كه مي‌تواند از وقوع فروپاشي جلوگيري كند. همچنين در اين مقاله يك تكنيك جديد براي جستجوي استراتژي جزيره‌سازي در جهت افزايش بازده و عملی‌‌بودن آن ارايه داده است كه در آن از مفاهيمي مانند تفكيك سيستم، پردازش موازي، دسته‌بندي ژنراتورها و روش كات‌ست استفاده گرديده است. شبيه‌سازي روي سيستم 118 شينه IEEE نشان مي‌دهد كه قسمت زمان واقعي روش پيشنهادي در مدت كوتاهي استراتژي عملي براي شكستن سيستم را پيدا مي‌كند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:ارائه الگوريتمي جهت جزيره سازي سيستمهاي قدرت با حفظ معيارهاي امنيت 

بستن منو