دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بررسی الگوریتم‌های ‌مسیر‌یابی در شبکه‌های رادیوشناختی و ارائه روشی برای بهبود برون دهی شبکه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسی الگوریتم‌های ‌مسیر‌یابی در شبکه‌های رادیوشناختی و ارائه روشی برای بهبود برون دهی شبکه

تکه هایی از این پایان نامه :

1-4-3- چارچوب مدیریت طیف

 

شبکه‌های ثانویه به دلیل همزیستی با شبکه‌های اولیه، همچنین کیفیت سرویس(QOS[1])های مختلفشان چالش‌های ویژه‌ای مواجه ‌می‌شوند، بنابراین با ساختارهای جدید مدیریت طیف برای شبکه‌های ثانویه چالش‌های زیر لحاظ شده :

  • پرهیز از تداخل: شبکه‌های ثانویه باید در هنگام مخابره از تداخل با شبکه‌های اولیه جلوگیری کنند.
  • آگاهی از QoS: در تصمیم‌گیری روی یک باند طیفی مناسب، شبکه‌های ثانویه باید ارتباطات و QoS مخابراتی مورد نیاز را با توجه به ناهمگونی طیف و خاصیت پویایی آن در نظر بگیرند.
  • مخابرات یک پارچه: شبکه‌های ثانویه باید مخابره یکپارچه‌ای را صرف نظر از ظهور کاربران اولیه در باند کاربران ثانویه فراهم کنند.

[1]Quality of service

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:بررسی الگوریتم‌های ‌مسیر‌یابی در شبکه‌های رادیوشناختی و ارائه روشی برای بهبود برون دهی شبکه

بستن منو