دانلود پایان نامه ارشد برق تراژکتوری سرعت بهینه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

تکه هایی از این پایان نامه :

1‌.1‌     اصل بخش‌بندی مسیر و گراف سرعت

همانگونه که در شکل1.5 ملاحظه می‌شود، برای مساله مورد نظر، یک گراف سرعت با تعداد n×k گره در نظر گرفته می‌شود به گونه‌ای که n بیانگر تعداد n زون از پیش تعیین شده و k نشان دهنده محدوده سرعت‌های داوطلب است و بصورت زیر نشان داده می‌شود.

(1.5)

متغیرهای الگوریتم بهینه‌سازی شامل تعداد n متغیر سرعت است که هر متغیر سرعت مختص یک زون منحصر به فرد است. واضح است که هرچقدر تعداد زون‌های از پیش تعیین شده بیشتر باشد تعداد متغیرهای بهینه‌سازی بیشتر و متناسب آن دقت تراژکتوری سرعت تولیدی بیشتر ولی به تبع آن مدت زمان بیشتری برای اجرای الگوریتم نیاز است. هدف از اجرای الگوریتم تعیین سرعت‌های v1 ,…, vn-1 , vn بهینه و در نتیجه آن تعیین یک توالی کنترلی مناسبی از مدهای عملیاتی برای دنبال کردن این سرعت‌های بهینه است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

بستن منو